مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 دیفیوژن و آبگونه سازی کل روش های دیگری هستند که در این مورد می توان بکار برد. به منظور استخراج آب میوه از مش ، انواع مختلف پرس مورد استفاده قرار می گیرد که بر حسب طرز کارشان به دو گروه مداوم و غیر مداوم تقسیم می گردند. بسته به نوع پرس ، ترکیب آب میوه و راندمان آن متفاوت می باشد. راندمان آب میوه در پرس ها بسته ای در مورد سیب، انگور و آلبالو 65-83 % 70-85 و 65-75% تغییر می کند. 9- آروماگیری عمل آروماگیری در مورد میوه هایی که می خواهیم آنها را تغلیظ نمائیم بایستی قبل از عمل تغلیظ انجام گیرد این عمل یا قبل از شفاف سازی و یا قبل از عمل تغلیظ انجام می شود. انجام آروماگیری قبل از شفاف سازی به دلیل تهیه آرومای طبیعی تر و بیشتر، مطلوبتر می باشد. این عمل در سیستمی به نام " آروماگیر " انجام می گیرد که از بخش های اواپراتور، تجزیه جزء به جزء و سرد کن تشکیل شده است . از ١٥٠-200٢٥٠ لیتر آب میوه کنسانتره به منظور تهیه آب میوه حدود ١ لیتر(0.6-0.4) کنسانتره آروما بدست می آید. این آروما در موقع رقیق کردن کنسانتره به منظور تهیه آب میوه مجددا به آن اضافه می گردد. 10 - شفاف سازی دمای اب میوه خروجی از آروماگیر ٩٠- ٩٢ درجه سانتیگراد است که توسط مبدل حرارتی به ٤٥ - ٤7 درجه سانتیگراد رسیده و به تانک های شفاف سازی منتقل می شود. ابتدا، به روش آنزیمی، پکتین و در صورت وجود نشاسته تحزیه می شود. سپس با افزودن مواد کمکی در همان دما و یا در دمای ٢٠-٢٥ درجه سانتیگراد فلوکاسیون ( لخته) ایجاد می گردد. برای جدا کردن لخته آب میوه مدتی در داخل تانک نگهداری می شود تا لخته رسوب نماید و یا با اجرای عمل فلوتاسیون (شناورسازی) ، از آب میوه جدا می گردد. 11- فیلتراسیون بعد از جدا کردن رسوب ، عمل صاف کردن انجام می گیرد. برای صاف کردن آب میوه از صافی های صفحه ای و یا پوششی استفاده می شود. در سالهای اخیر ، اجرای فیلتراسیون خلاء نیز رایج شده است. خط تولید آبمیوه و کنستانتره و آب میوه پالپ دار 12 - کنسانتره کردن ( تغلیظ کردن ) آبمیوه شفاف اکثرا تغلیظ شده و نگهداری می شود. بدین ترتیب، هم در برابر فساد میکروبیولوژیکیو تغییرات شیمیایی مقاوم گشته و هم حجم آن کاهش می یابد. آب میوه تغلیظ شده، بعدا در تهیه آب میوه مورد استفاده قرار می گیرد. در این رابطه سه روش تغلیظ به شرح زیر وجود دارد : ١- تغلیظ به روش حرارتی ٢- تغلیظ کردن به روش انجماد ٣- تغلیظ کردن به روش اسمز معکوس متداولترین این ها، تبخیر و یا به عبارت دیگر تغلیظ حرارتی می باشد. در تغلیظ به روش انجماد، آب میوه ابتدا منجمد شده و قسمت معینی از آب موجود در آن بسته به درجه حرارت انجماد به حالت یخ در می آید. سپس کریستال های یخ بوسیله سپراتور جدا می گردد و مقدار ماده خشک موجود در قسمت منجمد شده افزایش می یابد. آب سیب هنگامی که حاوی ١١ % ماده خشک باشد در دمای مابین - ٥ الی - ٨ درجه سانتیگراد منجمد می گردد، ٨١,٥ آب آن به صورت کریستال یخ جدا گردیده و مقدار ماده خشک تقریبا به ٤٠ % می رسد. با وجود اینکه در این روش میزان انرژی مورد نیاز برای انجماد هر واحد آب ( ٨٠ کیلوکالری برای منجمد کردن یک کیلوگرم آب) نسبت به روش حرارتی کمتر می باشد ( تقریبا ٣٠ % اواپراتور سه مرحله ای ) ، ولی به دلیل گران بودن فرم انرژی و نیز بالا بودن هزینه تاسیسات، این سیستم در مقایسه با سیستم حرارتی بسته به ظرفیت ٢-7 برابر گرانتر می باشد. بدین جهت تغلیظ به روش انجماد فقط در مورد آب پرتقال که در مقابل حرارت حساس می باشد در سطح محدودی اجرا می گردد. در این مورد میزان ماده خشک نهایی به گرانروی بستگی دارد که در مورد آب میوه ها حدود 40-50% می باشد. اسمز معکوس، عبارتست از عبور دادن اب میوه ( با فشار) از میان سوراخ های بسیار ریز یک غشاء انتخاب کننده. مقدار فشار مورد استفاده باید از مقدار فشار اسموتیک سیستم بیشتر باشد. غشاء، آب و مقدارکمی از ترکیبات دارای مولکول های کوچک را می تواند از خود عبور دهد. با توجه به رابطه نفوذپذیری غشاء و فشار، می توان با استفاده از این سیستم مقدار ماده خشک آب میوه را به صورت اقتصادی حداکثر تا ٢٥ % رساند. تغلیظ حرارتی در دستگاهی به نام اواپراتور انجام گرفته و آب بوسیله عمل تبخیر جدا می گردد. برای تغلیظ کردن ، انواع متعددی اواپراتور( لوله ای ، صفحه ای ، فیلم تراش و سانتریفیوژی) مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار ماده خشک آب میوه در این روش تا 70-72 % می رسد. 13 - انبار کردن درجه حرارت کنسانتره هنگام خروج از اواپراتور ( بسته ب شرایط تبخیر) متغیر بوده و عموما بین٦٠ -٤0درجه سانتیگراد می باشدکه باید خنک گردد. اگر مقدار ماده خشک محلول ( بریکس) بین ٦٨ -72% باشد، در تانک های استیل ضد زنگ و یا در بشکه های مناسب در ٤ درجه سانتیگراد انبار می گردد. اگر ماده خشک کمتر باشد، باید از روش های مناسبی مانند منجمد کردن ، پرکنی داغ، پرکنی استریل و غیره استفاده گردد. شکل شماره ١- مراحل مختلف تولید کنسانتره آب میوه شماتیک تولید کنستانتره تهیه آب میوه از کنسانتره 1- مخلوط کردن با توجه به نوع نوشابه ( آب میوه ، نکتارمیوه، شربت ممیوه) مورد تهیه ، کنسانتره باید با مقداری آب ، آروما، شکر و اسید مخلوط گردد. برای آماده سازی آب میوه ، کنسانتره یا بریکس اولیه آن را با آب عاری از مواد معدنی و با آب قابل شرب رقیق می کنند. به آب آلبالو که دارای اسیدیته بالاتری است، مقداری شکر نیز اضافه می گردد. بدین منظور بهتر است از آب عاری از مواد معدنی استفاده شود. ولی آبی که ترکیب طبیعی آب میوه را تغییر ندهد نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. برا ی جلوگیری از تشکیل رسوب و تغییرات نامطلوب، آب باید دارای ویژگیهای مخصوصی باشد. در هنگام تهیه آب میوه از کنسانتره، باید آروما به نسبتی که هنگام تغلیظ کردن آب میوه گرفته می شود ( ١:٢٥٠ و ١:١٥٠ ) مخلوط گردد. در تهیه نکتار میوه، نسبت آب میوه در سیب و انگور حداقل ٥٠ % ، در گلابی و به ٣٥ % ، در آلبالو و انار ٣٠ % می باشد. مقدار کنسانتره باید با در نظر گرفتن این مقادیر محاسبه گردد. باید میزان شکر افزوده شده آنقدر باشد که مقدار ماده خشک نهایی در نکتار ١٣ % شود. اگر اسیدیته کنسانتره از حد لازم کمتر باشد، باید مقداری اسید( سیتریک، مالیک و با تارتاریک) به مخلوط اضافه گردد. بعلاوه، آروما باید با در نظر گرفتن مقدار آب میوه طبیعی اضافه شود. شکر بصورت مستقیم و یا محلول با غلظت ٦٥ % اضافه می گردد. شربت با آب گرم یا سرد تهیه می شود. شکر مورد استفاده باید دارای ویژگیهای خاصی باشد. بویژه ساپونین به دلیل ایجاد کدورت ثانویه اهمیت زیادی دارد. در نوشابه های از نوع شربت، نسبت میوه طبیعی در سیب و انگور اکثرا حداقل ٣٠ % ، در مرکبات ٦ % و در مورد میوه های دیگر ١٠ % است. میزان ماده خشک محلول در آب در نوشابه های گازدار10-13%و در نوشابه های بدون گاز حداقل ١٣ % پیشنهاد شده است. برای تهیه این نوع نوشابه ها ، آب ، آروما و اسید نیز افزوده می شود. مواد ذکر شده در بالا ، در یک تانک دارای همزن به صورت یکنواخت حل می گردند. خط تولید آبمیوه و کنستانتره و آب میوه پالپ دار 2- فیلتراسیون به منظور جداسازی موادجامد معلق حاصل از آب و شکر ، آب میوه تهیه شده در نهایت از فیلترعبور داده می شود. 3- هواگیری هنگام بهم زدن، مقداری هوا نیز در آب میوه حل می شود. به منظور جلوگیری از تغییرات اکسیداتیو، آب میوه از دستگاه هواگیر عبور داده می شود تا هوای داخل آن تا حد زیادی خارج شود. در این سیستم، آب میوه به صورت یک لایه نازک فیلم از سطح استوانه عبور داده شده و هوای داخل آن تحت خلاء ( 30-25 میلی متر جیوه ) خارج می گردد. 4-پرکنی اگر عمل پاستوریزاسیون بعد از عمل پرکنی انجام گیرد، آب میوه باید به صورت ولرم ( تقریبا٦٠ درجه سانتیگراد) پر شود. ولی اگر بعد از پرکنی عمل پاستوریزاسیون انجام نگیرد، آب میوه در مبدل حرارت صفحه ای در دمای ٩٠-٩٢ درجه سانتیگراد به مدت ١ دقیقه پاستوریزه گردیده و سپس با دمای حداقل ٨٥ درجه سانتیگراد داخل بسته بندی مربوطه پر می گردد. برای پرکنی از سیستم ای خلاء که بر اساس تعادل فشار به صورت اتوماتیک عمل می کنند استفاده می شود. خط تولید آبمیوه و کنستانتره و آب میوه پالپ دار 5- سرد کردن بعد از پرکنی داغ و یا عمل پاستوریزاسیون ، دمای آب میوه سریعا تا 35-30 درجه سانتیگراد کاهش داده می شود. این امر، هم از نظر پایداری میکروبیولوژیکی و هم از نظر حفظ کیفیت چشایی حائز اهمیت می باشد. اگر به منظور سرد کردن ، بطری ها به حال خود رها گردند، مدت مدیدی طول خواهد کشید که این امر سبب تغییرات نامطولب در طعم و رنگ آبمیوه خواهد شد. همینطور مقدار هیدروکسی متیل فورفورال تولیدی در روش سرد کردن سریع نسبت به سرد کردن کند، کمتر می بتشد.


 

 نوشیدنی های میوه ای صنعتی میوه‌ها و سبزیجات حاوی آنتی اکسیدانها، فیبر ، مواد معدنی چون روی، سلنیوم ، انواع ویتامین های B4 ، B6 ، C ، E ، A و بتاکاروتن وآب فراوان می باشند که برای رشد و نمو و انجام فعالیت‌های ضروری بدن ، افزایش مقابله با استرس ، پیشگیری از سرطان ها، یبوست ،کاهش کلسترول وبیماری‌های قلبی و عروقی لازم می باشندو برای سلامتی بسیار مفید است .هر واحد میوه حاوی 15 گرم کربوهیدرات، 60 کیلو کالری انرژی و هر واحد سبزی دارای5 گرم کربوهیدرات ، 2گرم پروتئین و 25کیلوکالری انرژی می باشد.بنابراین اولین توصیه ، مصرف میوه جات طبیعی است وافراد نباید آب‌میوه‌های صنعتی را جایگزین میوه طبیعی کنند. آبمیوه‌ها به دو صورت طبیعی و صنعتی تهیه می‌شوند .در صورت نیاز به مصرف آب میوه ،بخصوص برای کودکان ، حتی‌المقدور توصیه به مصرف آب میوه تازه وطبیعی میشود.چرا که آب میوه تازه خانگی ،به غیر از میزان فیبر ،بقیه خواص میوه را داردو از نظر ویژگی‌های تغذیه‌ای به آب میوه های صنعتی اولویت دارند. در حال حاضر نوشیدنی های میوه ای صنعتی به صورت بسته‌بندی در بطری‌های شیشه‌ای ، فلزی، پلیمری، مقوایی و پاكت‌های آلومینیومی چند لایه در طعم‌ها و نام‌های مختلف در بازار به چشم می‌خورد. خط تولید آبمیوه و کنستانتره و آب میوه پالپ دار طبق استاندارد نوشیدنی ها ی میوه ای به سه دسته طبقه بندی می شوند : آبمیوه (juice) : فرآورده ای است که با محتوای آبمیوه صد درصد بدست آمده واز فشردن میوه یا پوره طبیعی میوه و یا رقیق نمودن آبمیوه تغلیظ شده (کنسانتره) با آب آشامیدنی تا رسیدن به غلظت مطلوب بدست می آید.در مورد میوه های ترش مانند آلبالو و انار شکر نیز می تواند جزو فرمولاسیون باشد. نکتار : از مخلوط آبمیوه طبیعی ویا معادل آن کنسانتره یا پوره میوه (پوره در واقع قسمت‌ گوشتی میوه است كه پس از جدا شدن هسته، دم و پوست به صورت له شده در می‌آید) به همراه آب ، شکر و سایر افزودنیهای مجاز(اسید خوراکی ،....) بدست می آید. این محصول نسبت به آبمیوه حاوی درصد کمتری از آب میوه بوده و حداقل محتوای آبمیوه در آن بر حسب نوع میوه از 30 تا 50 درصد متغیر می باشد. نوشیدنی میوه ای بدون گاز (drink) : این محصول از نظر درصد آبمیوه حاوی حداقل 20% آبمیوه بوده یا معادل آن کنسانتره و آب می باشد و حاوی سایر مواداز قبیل شکر ، اسید خوراکی ، طعم دهنده و رنگ طبیعی خوراکی است. صرفا استفاده ازشیرین کننده های طبیعی در این محصولات مجاز می باشد که شامل ساکارز (شکر )،گلوکز ، فروکتوز ، شربت اینورت و شربت ذرت با فروکتوز بالا است. لیست ماشین آلات خطوط کامل تولید آبمیوه و شربت 1- سیستم تخلیه کنسانتره 2- توربو میکسر 3- تانک انحلال شکر 4- بالابر شکر 5- تانک ایجینگ میکس 6-دستگاه پاستوریزاتور 7- دستگاه هموژنایزر 8- دی اریاتور 9- تانک ذخیره آبمیوه 10- تونل پاستوریزاتور آبمیوه 11- دستگاه بسته بندی آبمیوه در ظروف PET (تری بلوک، لیبل زن، شیرینک پک) 12- دستگاه بسته بندی آبمیوه و شربت در ظروف شیشه (پالاتایزر، تری بلوک، لیبل زن، شیرینک پک) تکنیک تولید کنسانتره شفاف از میوه 1- ماده خام آلبالو، سیب، انگور و انار مواد خام اصلی برای تولید کنسانتره شفاف را تشکیل می دهند. گلابی و به ، هم بصورت کنسانتره شفاف و همچنین کدر مورد فرآیند قرار می گیرند. 2- شستشو به منظور جدا کردن خاک، شن ، گرد و غبار ، برگ ، آشغال و غیره که توسط میوه حمل می گردند و نیز به منظور دور نمودن بقایای حشره کش های موجود بر روی میوه ها انجام می گیرد. علاوه بر این، با انجام این عمل بار میکروبی میوه ها نیز تا حد معینی کاهش می یابد. عمل شستشو در یک سیستم متشکل از شناورسازی، ته نشین سازی، تکان دادن و حل نمودن انجام می گیرد. رایج ترین سیستم مورد استفاده در شستشوی میوه ها، از یک حوضچه و یک بالابر شیب دار تشکیل می گردد. میوه ها در حوضچه توسط هوایی که به داخل اب تزریق می گردد، تکان داده شده . شسته می شوند. مواد خارجی سبک درقسمت فوقانی حوضچه جمع و بوسیله سرریز کردن آب جدا می گردند. مواد خارجی سنگین در قسمت در قسمت تحتانی حوضچه زیر صفحه مشبک جمع می گردند. میوه هایی که بوسیله بالابر از حوضچه خارج می شوند، بوسیله دوش آب ، آبکش می گردند. این عمل بعد از عمل جداسازی نیز انجام گرفته و یا تکرار می گردد.کفایت عمل شستشو به وسیله تعیین خاکستر نامحلول در اسید کلریدریک رقیق ( ١٠ % ) در آبمیوه و یا کنسانتره کنترل می گردد که این اندیس شامل ترکیبات سیلیس دار نمی باشد. 3- جداسازی میوه هایی که در تولید آب میوه مورد استفاده قرار می گیرند باید قابل خوردن باشند. از سوی دیگر، ترکیب میوه ها با توجه به درجه رسیدگی آنها، متفاوت بوده که روی ویژگیهای آب میوه مانند رنگ و طعم تاثیر می گذارد. بدین جهت، جداکردن میوه های پوسیده، له شده و غیره از ماده خام عملی است که باید قبل از همه فرآیندهای دیگر انجام پذیرد. جداسازی توسط کارگرانی که در دو طرف میز سورتینگ وجود دارند انجام می گیرد. به منظور تشخیص میوه های معیوب، این عمل اکثرا بعد از شستشو انجام می گیرد. خط تولید آبمیوه و کنستانتره و آب میوه پالپ دار 4- دم گیری در مورد آلبالو انگور اجرا می گردد. دستگاه دم گیری آلبالو، از تعداد زیادی غلطک کائوچوئی که در جهت مخالف هم حرکت نموده و فاصله آنها قابل تنظیم می باشد، تشکیل شده است. سیستمی که غلطک ها بوجود می آورند شیب دار بوده و هنگام حرکت میوه ها در قسمت رویه غلطک ها دم آنها در میان غلطک ها گیر کرده و جدا می گردد. دستگاه جداسازی ساقه انگور ، لز یک غربال استوانه ای شکل که قطر سوراخ خهای آن از قطر حبه های انگور بزرگتر می باشد و یک غلطک که دارای دندانه های فنری بوده و در محور غربال و استوانه می چرخد تشکیل شده است. ساقه های جداشده از طرف دیگر استوانه بیرون ریخته و خود میوه از قسمت غربال استوانه بیرون می افتد. 5- خرد کردن قبل از پرس کردن باید بافت میوه متلاشی شده و دیواره سلول تا حدی تجزیه گردد. بدین منظور،آلبالو و انگور از میان دو غلطک که در جهت مخالف هم چرخیده و فاصله آنها قابل تنظیم می باشد عبور داده می شود. در آلبالو شکستن بیش از حد هسته ها سبب نفوذ آمیگدالین موجود در هسته به آب میوه می گردد. در اثر تجزیه، این گلوزید، همراه بنزآلدهید ( آرومای مخصوص بادام ) اسید ئیدروسیانیک بوجود می آید. بدین جهت این موضوع باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. سیب، گلابی و به در آسیاب میوه خرد می گردند. به میوه خردشده " مش" گفته می شود. 6- گرم کردن مش به محض متلاشی شدن بافت، قهوه ای شدن رنگ میوه شروع می گردد. این پدیده که قهوه ای شدن آنزیمی نامیده می شود توسط آنزیمهای ارتو- دی فنیل اکسداز، و پار- دی فنیل اکسیداز ، که به طور طبیعی در میوه وجود دارد کاتالیز می گردد. ترکیباتی که به عنوان سوبسترا، در واکنش شرکت می کنند اکثرا دارای بافت ارتو- دی ئیدروکسی فنولیک می باشند. یکی از روش های اساسی جلوگیری از این تغییرات نامطلوب، غیر فعال کردن حرارتی آنزیم ها می باشد بدین منظور مش آلبالو و انگور در درجه حرارت ٨٥-90 درجه سانتیگراد به مدت 4-2 دقیقه حرارت داده می شوند. به طور متداول برای این منظور از مبدل های حرارتی لوله ای دو جداره استفاده می گردد. در این سیستم برای گرم کردن آب میوه از بخار و برای سرد کردن تا دمای ٥٠ درجه سانتیگراد با هدف فرمانتاسیون ( آنزیم زنی) از آب سرد استفاده می شود. در مورد سیب، گلابی و غیره عموما عمل گرم کردن مش انجام نمی گیرد. 7- فرمانتاسیون مش فرمانتاسیون مش در حقیقت عمل آنزیم زنی می باشد. بدین منظور، آنزیم های مورد استفاده علاوه بر فعالیت پکتولیتیک، دارای فعالیت سلولوتیک، همی سلولوتیک و پروتولیتیک نیز می باشند. بدین ترتیب، متلاشی شدن دیواره سلول هنگام پرس کردن اسان گشته و راندمان پرس افزایش می یابد. مقدار آنزیم مورد نیاز بسته به میزان فعالیت آن، به ازای هر تن مش در مورد آنزیم های جامد 20-10 گرم و در مورد آنزیم های مایع ١٠٠ -200 میلی لیتر می باشد. در جه حرارت مناسب برای این فرآیند بین ٤٥- 50 درجه سانتیگراد و زمان تاثیر آن بسته به نوع آنزیم مصرفی بین ١ – 2 ساعت می باشد. مقدار بهینه آنزیم مورد نیاز بوسیله " تست چکاندن " تعیین می گردد. 8- پرس کردن متداول ترین روش برای استخراج آب میوه از مش ، پرس کردن می باشد.


 

 مرکز اطلاع رسانی بازارکار بخش اخبار بازارکار نشریه بازارکار مرکز آموزش های تخصصی بازارکار فروشگاه کتاب بازارکار دانستنی های استخدامی رزومه نویسی فنون مصاحبه فنون کار وکاریابی قواعد کسب و کار قوانین کار و تامین اجتماعی پیوند های سریع ارتباط با ما تعرفه درج آگهی در نشریه بازارکار تعرفه درج آگهی در سایت بازارکار © تمامی حقوق این صفحات متعلق به مرکز اطلاع رسانی بازارکار جهاد دانشگاهی می باشد - طراحی توسط گروه فناوری پرنالبرز | اخبار سازمانهای مردم نهاد | سمن ها | | NGO ها | تشکل های مردمی تبلیغات پیوندها درباره ما تماس با ما ارسال خبر سمن البرز – اخبار سازمان های مردم نهاد(NGO) استان البرز سمن ها فرهنگی اجتماعی مدیریت شهری جوانان محیط زیست گردشگری بهزیستی دادگستری همایش ها آموزشی اخبار استان سرخط خبرها مرگ نصاب بنر تبلیغاتی انتخابات بر اثر برق گرفتگی در فردیس دکتر محمدصادق باغستانی:یافتن استعدادهای ورزشی در محلات هویت بخشی به جامعه ورزشی است غفور قاسم پور: توسعه جنگلکاری و فضای سبز جهت ایجاد هوای پاک راهیابی پنج بانوی تکواندوکار البرزی به اردوی تیم ملی انسجام مدیریتی شهردار کرج در پویایی و تحول ساختارهای مدیریت شهری وزیر بهداشت وارد استان البرز شد نتایج مطلوب نگاه مسئولانه علی ترکاشوند به موضوعات مدیریت شهری کرج تغییرات انتخاباتی ترکاشوند شهردار کرج در مدیریت شهری کرج معلمی فداکار از شهرستان نظرآباد آموزش دانش آموز بیمار را عهده دار شد فعالیت بوکس بانوان در استان البرز خانه / اصناف و تشکل های صنعتی / اسامی کاریابیهای استان البرز اسامی کاریابیهای استان البرز اسامی کاریابیهای استان البرز اسامی کاریابیهای استان البرز اصناف و تشکل های صنعتی, ویژه ها ارسال دیدگاه 10,547 بازدید اسامی کاریابیهای استان البرز ۱-کارا مدیر کاریابی: سید معصوم موسوی کرج-بلوار هفت تر – بین میدان هفت تیر و چهار راه کارخانه قند طبقه اول پلاک  ۲-هادی مدیر کاریابی: سعید پور هادی کرج -میدان شهید سلطانی جنب مترو ضلع شرقی فروشگاه رفاه ۳۳-کار آوران مدیر کاریابی: کامبیزخسروی اشتهارد شهرک صنعتی ابتدای بازارچه فاز ۱ انتهای کوچه -ماهان مدیر کا۶-کارجویان امیراحمدی ماچیانی هشتگرد- میدان دخانیات-کوی شهید خسروپور-مجتمع ماهان-طبقه سوم  ۷سپهر مدیر کاریابی: کرمعلی زعیم دار نظر آباد- بلوار مدرس –جنب نمایشگاه اتومبیل عدالت- پ ۸۳ ۸-خورشید البرز مدیر کاریابی: سمیه موسوی هشتگرد – روبروی مسجد جامع -کوی ترنم-ساختمان ترانه ۹ایران زمین مدیر کاریابی: رحیم آشوری کرج-میدان شهدا – خ شهید بهشتی –برج زرین گل –طبقه ۵- واحد ۱۷ ۱۰-ارشیا کار مدیر کاریابی: سپیده رشتچی ۴۵ متری گلشهر-روبروی بلوار هوشیار-نبش خیابان قلندری-ساختمان جواد الائمه طبقه سوم واحد۹ ۱۱-نیک اندیشان مدیر کاریابی: مجید رمضانی اشتهارد-میدان معلم-کوچه شهید قصابی-پلاک ۱ -بنیانکار سینا مدیر کاریابی: عبدالرضا حیدری کرج-فلکه اول رجایی شهر-ابتدی خیابان یکم غربی-جنب داروخانه فاراب ۱۳-کارآفرینان البرز مدیر کاریابی: حسین فلاح نژاد هشتگرد-میدان شهدا- کوی ۲۲بهمن-ساختمان لیدوما-مهستان-طبقه اول-واحد یک جنوبی ۴ ۱۴-آتیه نوین مدیر کاریابی: مجید خرقانی فردیس-نرسیده به کانال غرب۱۵-ویانا مدیر کاریابی: علی نصر اصفهانی بزرگراه کرج قزوین،۵ کیلومتر بعد از پل کردان-ورودی ماموت ،کاریابی ویانا ۱۶-کوشا مدیر کاریابی: غلامرضا احمدی کرج-ماهدشت-خیابان سرداران – نرسیده به سوم جنوبی(چمران) مدیر کاریابی: یداله پیری نظرآباد-بلوار مدرس-بعد از شهرداری-جنب آتش نشانی-ساختمان قدس-طبقه اول فکس۴ قبلی معرفی مراکز مشاوره کارآفرینی استان البرز + آدرس بعد مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری: آغاز بکار کارگاه آموزشی زنان روستایی و عشایر استان البرز نوشته های مرتبط مرگ جوان سی ساله در فردیس در حین تبلیغات مرگ نصاب بنر تبلیغاتی انتخابات بر اثر برق گرفتگی در فردیس 1 هفته ago رئیس هیأت تکواندو استان البرز از راهیابی پنج بانوی تکواندوکار البرزی به منظور حضور در اردوی تیم ملی خبر داد. راهیابی پنج بانوی تکواندوکار البرزی به اردوی تیم ملی ۲۶زیر بهداشت وارد استان البرز شد وزیر بهداشت وارد استان البرز شد ۹همچنین ببینید نتایج مطلوب نگاه مسئولانه علی ترکاشوند به موضوعات مدیریت شهری کرج نتایج مطلوب نگاه مسئولانه علی ترکاشوند به موضوعات مدیریت شهری کرج علی ترکاشوند با تاکید بر نگاه مسئولانه به موضوعات شهری گفت: این مهم شاهراه رسیدن … پاسخ دهید نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * دیدگاه نام * ایمیل * وبسایت بله، مرا به فهرست دریافت ایمیل خود اضافه کنید. شبکه های اجتماعی جدیدترین محبوبترین دیدگاه ها برچسب اسامی کاریابیهای استان البرز اسامی کاریابیهای استان البرز10,547 نقشه خطوط متروی شهری کرج بخشی از خط ۲ مترو کرج سال آتی روی ریل می رود  سازمان های مردم نهاد چیست سازمان مردم نهاد یا NGO یا به اختصار سمن چیست؟سمن در وزارت کشور ثبت سمن در وزارت کشور و مراحل تأسیس سازمان مردم نهاد ۱1,041 چگونگی شكل گیری شبكه های سازمانهای مردم نهاد در سطح استانها و ملی سازمان های مردم نهاد و NGO ها چگونه شبکه سازی می کنند ۲۷ تیر ۱۳۹۵ 572 تازه ها مرگ نصاب بنر تبلیغاتی انتخابات بر اثر برق گرفتگی در فردیس دکتر محمدصادق باغستانی:یافتن استعدادهای ورزشی در محلات هویت بخشی به جامعه ورزشی است غفور قاسم پور: توسعه جنگلکاری و فضای سبز جهت ایجاد هوای پاک راهیابی پنج بانوی تکواندوکار البرزی به اردوی تیم ملی انسجام مدیریتی شهردار کرج در پویایی و تحول ساختارهای مدیریت شهری وزیر بهداشت وارد استان البرز شد نتایج مطلوب نگاه مسئولانه علی ترکاشوند به موضوعات مدیریت شهری کرج تغییرات انتخاباتی ترکاشوند شهردار کرج در مدیریت شهری کرج معلمی فداکار از شهرستان نظرآباد آموزش دانش آموز بیمار را عهده دار شد فعالیت بوکس بانوان در استان البرز زیباسازی کرج با طراحی خلاقانه مردم را به مشارکت برای داشتن هوای پاک ترغیب کرد تعطیلی مهدکودک ها،پیش دبستان ها و مدارس ابتدایی البرز برای دومین روز بیمارستان البرز میزبان انجمن حمایت از بیماران کلیوی سازمان بهزیستی آمادگی پذیرش ۵ هزار کودکان کار و خیابانی را دارد نشست فرماندار ساوجبلاغ و دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ با انجمن حمایت از خانواده زندانیان استاندار البرز: ۱۳آبان سالروز جنبشی ملی وسرآغاز اتحاد مردم دانشجویان و دانش آموزان است دکتر مشکینی: کار تشکیلاتی حلقه‌ی گمشده تشکل های اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد چالش ها و فرصت های تاسیس سازمان امور اجتماعی کشور فرصت برای سازمان های مردم نهاد همکاری سازمان مدیریت پسماند


 

 کارخانه های تولید چکش کارخانه های تولید دستگاه های سنگ شکن توپ مورد استفاده قرار استرالیا کارخانه فرآوری مواد معدنی، سیستم های پردازش مواد معدنی نمادها نمودار جریان وسیر مواد در کارخانه کارخانه سنگ زنی مواد معدنی کارخانه های تولید در کارخانه مگنتیت خشک فروش کسب و کار سنگ شکن سنگ در حیدرآباد ماشین آلات در صنعت سنگ مرمر سنگ آهک سنگ شکن اولیه فرآیند ثروت های معدنی استرالیا دستورالعمل برای ماهاراشترا شکن سنگ های تلفن همراه قیمت سنگ شکن استفاده می شود 01خانه 02محصول 03پروژه 04راه حل 05در 06تماس کارخانه های مورد استفاده در کارخانه های فرآوری مواد معدنی تجهیزات شانگهای شرکت در صنعت مجتمع خدمات راه حل های سنگ شکن و آسیاب تامین کنندگان پیشرو است. در طول 20 سال گذشته، ما به دنبال شعار "بهترین کیفیت و بهترین خدمات"، در بین مشتریان در بیش از 50 کشور در سراسر جهان شهرت خوب است. محصولات:* مواد:* بازالت سولفات باریم طبیعی بنتونیت کلسیت زغال سنگ فلز مس دولومیت فلدسپار سنگ گچ سنگ ریزه سنگ گرانیت کوارتز سنگ ریزه ضربه سنگ اهک دیگر:الکترونیک:* تلفن:* پیام: سایر موارد مورد نیاز: اندازه خروجی مانند 0-10،10-15، 15-20 میلی متر برای خرد کردن و یا 75 میکرون (200 مش) برای دستگاه آسیاب و سایر موارد مورد نیاز است نورد توپ كوبی اولیه برای مرراه حله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرراه حله دوم در دو مرراه حله آسیاب مدار استفاده می شود. با توجه به نیاز… »ادامه مطلب فیدر زنجیری سنگین bwz سری BWZ سنگین فیدر زنجیری طراحی شده توسط Mining یک نوع راندمان بالا جابجا تجهیزات جدید است. آن را جذب کند Mining دهه سال… »ادامه مطلب ماشین شناوری با توسعه صنعت معدن، سرمایه گذاران در حال حاضر شرایط مختلف از ویژگی های دستگاه شناوری. در حال حاضر انواع بسیاری از… »ادامه مطلب سنگ شکن چکشی سنگ شکن چکشی طراحی شده توسط Mining متناسب با تولید 0-3 MM محصولات پودر درشت. این دستگاه نظریه های سنتی خرد کردن ماشین… »ادامه مطلب hj سری سنگ شکن فکی توسعه یافته توسط تجزیه و تراه حلیل نیاز مشتریان و جذب سطح جهانی فن آوری پیشرفته، Mining HJ سری سنگ شکن فکی. این دستگاه ظرفیت… »ادامه مطلب سنگ شکن مخروطی hpc پایه آخرین فن آوری و دهه سال تجربه تولید Mining سنگ شکن مخروطی سری HPC طراحی شده است. این بهره وری عالی خرد کن و سیستم… »ادامه مطلب سنگ شکن مخروطی hst HST سری تک سیلندر سنگ شکن مخروطی با سیستم هیدرولیک هدایت از نوع بالا کارآمد خرد کردن تجهیزات جدید است که توسط مهندسین… »ادامه مطلب هیدرولیک رانده آهنگ موبایل گیاهی موج شکن موبایل در آهنگ های خزنده خود می شوند یا توسط کامیون اسب هنگامی که مسافت طولانی را به یک مکان جدید منتقل towed.… »ادامه مطلب امکانات امکانات استفاده شده است گسترده برای سنگ زنی و طبقه بندی سیستم مداربسته، ضخیم شدن، desliming، آبگیری باطله پر، damming،… »ادامه مطلب lm عمودی مخرب میلز According به نیازهای مشتریان Mining موفقیت در جذب تجربه های خارجی و تکنولوژی جهان پیشرفته و در تولید محصولات عمودی با خود… »ادامه مطلب ماشین لباسشویی lsx شن و ماسه Mining LSX سری پیچ شن و ماسه ماشین طراحی شده به ظرفیت های بزرگتر و بالاتر برای تمیز کردن سطح از ماشین لباسشویی های سنتی… »ادامه مطلب جداسازی مغناطیسی دستگاه جداسازی مغناطیسی به طور کلی یک روش کم هزینه بازیابی، است، مگر جداکننده شدت بالا مورد نیاز است. جداکننده شدت بالا… »ادامه مطلب سنگ شکن مخروطی موبایل موبایل سنگ شکن مخروطی (گیاهان) تحرک عالی، می تواند به هر نقطه با تغییر مکان مواد اولیه یا ساخت و ساز مکان حرکت و شروع… »ادامه مطلب سنگ شکن موبایل سنگ شکن موبایل قابل حمل رمان مجموعه سنگ خرد کردن ایده طراحی تجهیزات، تطابق کشتی فرم ساختار شاسی را کاهش می دهد;… »ادامه مطلب mtm trapezium چرخ Trapezium سرعت متوسط MTM چرخ نوع سطح جهان پیشرو صنعتی ماشین آلات سنگ زنی است. آن است که توسط مهندسان و کارگران فنی پایگاه… »ادامه مطلب سنگ شکن فکی پلی اتیلن PE سری سنگ شکن فکی است که معمولا به عنوان سنگ شکن اولیه در خط تولید معدن مواد معدنی سنگ خرد کردن گیاهان و پودر سازی… »ادامه مطلب سنگ شکن فکی پیو پیو سری سنگ شکن فکی ویژگی های بزرگ خرد کردن نسبت بهره برداری قابل اعتماد، تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه های عامل.… »ادامه مطلب pfw سنگ شکن ضربه ای پایه در تجربه فراوان تولید و بازاریابی سنگ شکن ضربه ای موسسه Mining R&D شکن سری PFW طراحی شده است. این جدیدترین سبک سنگ… »ادامه مطلب ریموند آسیاب ریموند آسیاب مواد، مهندسی شیمی و صنایع متالورژی برای کاهش اندازه, پراکندگی, یا نیازهای تخصصی، پودر نسل و پردازش… »ادامه مطلب scm ultrafine آسیاب تقریبا 30 سال Mining در تمام جنبه های طراحی آسیاب و نگهداری متخصص بودن است. SCM سری ultrafine آسیاب مخصوص برای آسیاب پودر فوق… »ادامه مطلب t130x تقویت میل ultrafine T130X تقویت میل ultrafine تسهیلات جدید طراحی شده توسط پایگاه Mining متخصص در تجزیه و تراه حلیل آماری و تعداد زیادی از پیشنهادات… »ادامه مطلب سرند گریزلی ویبراتوری فیدر ارتعاشی نوع خطی جهت تجهیزات تغذیه در سنگ معدن است & سنگ کشتارگاه آن مواد سنگ شکن طور مساوی و به طور مداوم می… »ادامه مطلب سنگ شکن VSI شفت عمودی Mining VSI سری سنگ شکن توسط متخصص مشهور آلمانی از Mining طراحی شده است و هر شاخص در جهان پیشرو استاندارد است. آن… »ادامه مطلب فناوری نانو و فرآوری مواد معدنی سازمان نظام در سال های اخیر اندازه محصولات تولید شده از مواد پیشرفته به شکل بسیار چشمگیری نسبت به امروزه فناوری نانو به عنوان یک چالش اصلی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان است. در سال های اخیر بیش فرآوری مواد معدنی منگنز فرآوری مواد معدنی شبکه رشد سوالات و پاسخ .سوالات و پاسخ های امتحانات نهایی سال سوم متوسطه از سال 1385 تا 1390 برای کلیه رشته های نظری، فنی و حرفه ای. حداکثر 5 ساعت پس از . .بیش لیست کارخانه های بسته بندی color="red">های اصلی این نمک استفاده در گل حفاری ،نمک سود کردن گوشتها مخصوصا گوشت خوک در گرجستان ودر پنیر لیقوان ومی باشد. انواع بسته بندی: این مجموعه امکانات لازم جهت تامین بیش etarh.com آشنایی با خط تولید آب معدنی چنانچه آب برای آشامیدن - استفاده در دیگهای بخار - برج های خنک کننده مصرف شوند باید مواد معلق آن را جدا کرد . میتوان این مواد معلق را با عبور دادن آب از فیلترهایی با درجه تخلخل بیش صنعت فرآوری مواد معدنی در ایران مواد معدنی کم عیار برای ورود به بازار مصرف نیاز به یکسری عملیات تغلیظ و پرعیارسازی دارند. علم فرآوری مواد معدنی از آنجا دارای اهمیت است که بدون انجام فرآیند پرعیار سازی، مواد بیش کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی مجموعه عملیاتی که روی مواد معدنی انجام می شود و در پایان تولید، محصولاتی به دست می آید که یا مستقیما قابل عرضه در بازار و یا آماده برای عملیات صنعتی هستند فرآوری مواد معدنی بیش فرآوری مواد معدنی اهداف گرایش : گرایش فرآوری مواد معدنی یکی از گرایش های دوره کارشناسی ارشد مهندسی معدن می باشد که در زمینه های فرآوری و پرعیارسازی مواد معدنی، استخراج فلزات، فرآیندهای بیش ساخت و راه اندازی کارخانه های فرآوری مواد معدنی ساخت و راه اندازی کارخانه های فرآوری مواد معدنی شرکای تجاری این آگهی ساخت و راه اندازی کارخانه های فرآوری مواد معدنی* کارشناس : مکان یابی کارخانه فرآوری مستند مهندسی مواد بیش فرآوری مواد معدنی منگنز فرآوری مواد معدنی شبکه رشد سوالات و پاسخ .سوالات و پاسخ های امتحانات نهایی سال سوم متوسطه از سال 1385 تا 1390 برای کلیه رشته های نظری، فنی و حرفه ای. حداکثر 5 ساعت پس از . .بیش کارخانه فرآوری مس برای فروش کارخانه فرآوری مس برای فروش « middle east crusherکارخانه فرآوری مس برای فروش شركت بابك مس ماین نیوز


 

 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی بازدید کرد , ساختمان مرکز آموزش، پژوهش و حفاظت از زیست بوم های فلات مرکزی ایران با. شرکت توسن کشف این شرکت با تکیه بر حوزه های بازرگانی معدنی، راهسازی، اکتشافات معدنی و استخراج، امروز به یکی از نام های معتبر در ایران تبدیل شده است , کاهش قیمت مواد معدنی و فولاد در دنیا سبب گردیده است تا شرکت های مختلف سعی , شرکت توسن کشف برای اولین بار با همکاری فولاد مبارکه اصفهان اقدام به فرآوری سرباره های فولاد کشور کرد تحصیل در رشته مهندسی معدن و مسائل مرتبط [بایگانی] - ApplyAbroad Forum اینم لیست یکسری از دانشگاههای آمریکا که رشته معدن دارند , خیلی خیلی داغه و بعلت کمبود مهندس در این رشته و شرایط سختی کار و همچنین گرانی انرژی و مواد معدنی تو آمریکا و کانادا بازار کار , به غیر از فرآوری - مکانیک سنگ و خود معدن رشته های دیگه ای برای فوق , قبلی:کارخانه-خودکار-دستگاه-های-سنگ-شکن-سنگ-در-ای�% صفحه بعدی:رودخانه-راک-تجهیزات-آثار دیگر دسته بندی محصولات: آنچه-که-نگهداری-از-سنگ-شکن-فکی-اولیه گیاه-غربالگری-در-امارات-متحده-عربی فلوچارت-برای-روسیه-استخراج-سنگ-آهن البالونات-صانع-سان-فرناندو-لا-یونیون سنگ-آجر-های-تلفن-همراه وسایل-معدنی-لیمونیت پرواز-مشکلات-بتن-خاکستر تولید-سنگ-شکن-چکشی-1900T- پالس-جهان-معروف-ماشین-سنگ-زنی طراحی-از-یک-آسیاب-توپ-کتاب-های-الکترونیکی دسته بندی محصولات نورد توپ نوار نقاله فیدر زنجیری سنگین bwz سنگ شکن مخروطی حسابهای ماشین شناوری سنگ شکن چکشی صفحه نمایش با فرکانس بالا hj سری سنگ شکن فکی سنگ شکن مخروطی hpc سنگ شکن مخروطی hpt سنگ شکن مخروطی hst هیدرولیک رانده آهنگ موبایل گیاهی امکانات k سری موبایل خرد کردن گیاه lm عمودی مخرب میلز ماشین لباسشویی lsx شن و ماسه lum ultrafine عمودی غلتک آسیاب جداسازی مغناطیسی دستگاه سنگ شکن مخروطی موبایل سنگ شکن موبایل دربارهی ما ZenvisCrusher تا حد زیادی اتخاذ فن آوری های جدید، روش های جدید و تجهیزات با تکنولوژی بالا. و ZenvisCrusher همچنین دارای سیستم کنترل کیفیت دقیق و موثر است. ما به دست آمده ISO9001: 2000 گواهی سیستم کیفیت. دسته بندی ها سنگ شکن مخروطی حسابهای سنگ شکن مخروطی hst جداسازی مغناطیسی دستگاه سنگ شکن فکی پیو t130x تقویت میل ultrafine آخرین آثار 150 200tph کارخانه خرد کردن سنگ فرش گیاه خرد آندزیتها در اندونزی گرانیت خرد کردن گیاه در سری لانکا سنگ آهک خرد کردن خط در الجزایر آسیاب میله سنگزنی خط در چین کپی رایت © 2013. همه حقوق محفوظ است. توسط ZenvisCrusherنقشه سایت نقشه سایت نقشه سایت En ورود به سایت سه‌شنبه, 2 خرداد 1396 صفحه اصلی خدمات تجهیزات نمایشگاهها انتشارات گواهینامه ها بازدیدها پروژه ها ارتباط با مشتری IMPAS 2016 شیمی کانی شناسی کارگاه ساخت محیط زیست فرآوری پایلوت اطلاعیه تا اطلاع ثانوی و ابلاغ نظام نامه جدید از ارسال درخواست حمایت از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی خودداری فرمایید. با تشکر. اطلاعیه در خصوص پذیرش نمونه با توجه به اهمیت نمونه های ارسالی از جانب مشتریان مركز و همچنین شرایط نگهداری و پایداری نمونه ها و به منظور جلوگیری از خراب شدن آنها، خواهشمند است نسبت به مشخص نمودن وضعیت پرداخت جهت تسهیل در انجام آزمون حداكثر ظرف مدت 5 روز از دریافت پیش فاكتور اقدام نمائید، در غیر این صورت بعد از گذشتن تاریخ اعلامی نمونه ها به درخواست كننده عودت داده می شود. لازم به ذكر است با توجه به حجم بالای نمونه ها در آزمایشگاه و با در نظر گرفتن حداقل زمان انجام آزمون به مدت 15 روز كاری، خواهشمند است نسبت به پرداخت اقدام لازم صورت پذیرد. بدیهی است در صورت خرابی نمونه ها مسئولیتی متوجه این مركز نمی باشد. اطلاعیه به اطلاع کلیه مشتریان مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران می رساند از تاریخ 95/7/3 کلیه خدمات این مرکز با فهرست بهای جدید محاسبه میشود. مشتریان عزیز میتوانند فایل مربوطه را از قسمت خدمات آزمایشگاهی دریافت نمایند. با تشکر گزیده اخبار برگزاری دوره آموزش تخصصی طراحی آستر های آسیا با نرم افزار MILL TRAJ دوره طراحی آستر های آسیا با نرم افزار MILL TRAJ در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با حمایت آموزش ، پژوهش و فناوری ایمیدرو برگزار میشود ایران با رتبه نخست تحقیقات معدنی خاورمیانه، عضو باشگاه عناصر نادرخاكی شد سرپرست مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی گفت: امروز جمهوری اسلامی رتبه نخست خاورمیانه در تحقیقات معدنی را دارد که با برآورد کنونی وجود 300 هزار تن عناصر نادر خاکی، از دو سال پیش به باشگاه جهانی وارد ... دربزدید خبرنگاران از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران منطقه سنگان می تواند به قطب تولید عناصر نادر خاكی تبدیل شود سرپرست مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی گفت: در حوزه اکتشاف عناصر نادر خاکی دو طرح مهم آغاز شده و در پهنه ایران مرکزی، 24 هزار کیلومتر مربع شناسایی شروع شده بود که این محدوده الان به 7 هزار کیلومت ... ثبت 10 آنومالی عناصر نادر خاكی معدن 24: سرپرست مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی گفت: در ناحیه ایران مرکزی 10 آنومالی عناصر نادر خ ... به گزارش معدن24، غلامرضا ملاطاهری با بیان اینکه مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی طی دو سال گذشته در حوزه اکتشاف فعالیت های مطلوبی داشته است، افزود: اکتشافات تکمیلی بر روی آنومالی های یاد شده انجام خ ... برگزاری كارگاه آموزشی پایلوت فرآوری كارگاه آموزشی راهبری پایلوت های فرآوری با حضور دكتر آقا میریان كارشناس ارشد متالورژی SGS Lakefield Canada در مركز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برگزار شد. مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران دولت یازدهم؛ آغازگر روند شناسایی ذخایر عناصر نادر خاكی تمرکز بر اکتشاف فلزهایی مانند مس، آهن و طلا در گذشته همراه با ضعف فناوری و دانش فرآوری عناصر نادر سبب غفلت از شناسایی ذخایر این عناصر شده بود؛ شکافی که در دولت یازدهم برای جبران آن نخستین گام ها ب ... در بازدید همتای چینی از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران عنوان شد: چین، تحقیقات معدنی منطقه ای را در ایران انجام دهد مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به شرکت تحقیقات مواد معدنی چین پیشنهاد داد که پروژه های تحقیقاتی منطقه ای خود را در ایران انجام دهد. این پیشنهاد در دیدار همتای چینی از مرکز تحقیقات و فرآوری م ... آزمایشگاه فرآوری و واحد نیمه صنعتی (پایلوت) آزمایشگاه کانی شناسی آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه محیط زیست و بهداشت توانمندیهای آزمایشگاه فرآوری توانمندیهای واحد نیمه صنعتی بخشهای آزمایشگاه فرآوری بخشهای واحد نیمه صنعتی خدمات ورود اعضا به پنل مدیریتی ورود به صفحه ایمیل سازمانی هزینه خدمات آزمایشگاهی فرم پذیرش نمونه انتخاب همکار فنی (پذیرش نمایندگی) برگزاری آزمون مهارت فلزات در آب تخفیف در هزینه های آزمایشگاهی به دانشجویان اعمال تخفیف در هزینه های آزمایشگاهی به دانشجویان نشانی دفتر نمایندگی پذیرش نمونه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران : تهران - بالاتر از میدان ولیعصر - ساختمان فولاد - برج شمالی - اتاق شماره 4 جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اولین سمپوزیوم فعالان فرآوری مواد معدنی با شماره های مرکز تماس حاصل فرمایید. با تشکر تهران - بالاتر از میدان ولیعصر - ساختمان فولاد - برج شمالی - اتاق شماره 410 کیلومتر 9 اتوبان کرج قزوین - جنب کارخانه سوپا - بلوار کاوش - شهرک تحقیقاتی کاوش - مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران درباره ما | ارتباط با ما | نقشه سایت | سوالات متداول DOURAN Portal V4.0.0.0 فهرست محصولات نورد توپ نوار نقاله فیدر زنجیری سنگین bwz سنگ شکن مخروطی حسابهای ماشین شناوری سنگ شکن چکشی صفحه نمایش با فرکانس بالا hj سری سنگ شکن فکی سنگ شکن مخروطی hpc سنگ شکن مخروطی hpt سنگ شکن مخروطی


 

 کالای وارداتی و ترخیص کالا بازرسی کالای وارداتی در ترخیص کالا : در امر صادرات و واردات و ترخیص کالا وجود شرکتهای بازرسی کالا در سطح تجارت بین المللی ضرورت میابد. در ایران شرکتهای متنوع بازرسی کننده کالا وجود دارد که کار بازرسی کالا را انجام می دهند. در میان کالاهای وارداتی کالاهایی وجود دارند که دارای استاندارهای اجباری هستند که طبق تعرفه کالا و نظر سازمان استاندارد جهت ترخیص وارداتی شرایط بازرسی آنها اجباری است و خریدار وظیفه دارد شرکت بازرسی کننده را معرفی کند و هزینه بازرسی را به عهده گیرد، این بازرسی شامل کلیه عملیاتی است که شرکت بازرسی کننده برای تعیین کیفیت و کمیت کالا انجام می دهد. شرکتهای بازرسی کننده باید صلاحیت فنی و علمی را داشته باشند و علاوه بر آن نیز باید رازدار و امانتدار باشند و از بازرسی کالا گزارش دقیق فنی ارائه بدهند، نیروی انسانی ماهر جهت بازرسی کالا داشته باشند. چگونگی زمان و مکان بازرسی کالا در اعتبارات اسنادی باید به طور شفاف و دقیق ذکر شده باشد، در صورت نبودن این الزامات کالا نمی تواند از گمرک ترخیص گردد.كلیه مشخصاتی كه برای بررسی از لحاظ كمیت و كیفیت و بسته بندی و ... مورد نظر می باشد محدود به مواردی است كه در سفارش بازرسی کالا آمده است و هر گونه تغییرات توسط شرکت های ترخیص باید در اسرع وقت به اطلاع شركت بازرسی کالا برسد. بازرسی کالای وارداتی در ترخیص کالا در ایران خریدار باید حدود بازرسی را به اطلاع فروشنده یا سازنده کالا رسانیده و موافقت ایشان را برای انجام بازرسی جلب نماید. در صورت عدم موافقت فروشنده از این بابت هیچگونه مسئولیتی متوجه شركت بازرسی نمی باشد. بازرسی کالا می تواند بر اساس حدود بازرسی تعیین شده در محل تولید، بسته بندی، انبار فروشنده، گمرك یا بندر مبداء، در گمرك یا بندر مقصد انجام شود. اقدامات ضروری برای ایمنی بازرس کالا توسط فروشنده به عمل خواهد آمد و هر گونه خطر به اطلاع شركت بازرسی کالا خواهد رسید. هرگونه مدارك و اسناد مد نظر خریدار برای انجام بازرسی ( از جمله بروشور، نقشه، مشخصات فنی و غیره ) باید حداقل دو هفته قبل از انجام بازرسی کالا مستقیماً توسط خریدار یا نماینده وی به شركت بازرسی كننده کالا تحویل گردد. چنانچه اینگونه مدارك به موقع توسط خریدار تحویل شركت بازرسی كننده کالا نشود، این مدارك ملاك انجام بازرسی قرار نگرفته و شركت بازرسی مسئولیتی در برابر آن نخواهد داشت. گواهینامه بازرسی کالا پس از صدور به ذینفع اعتبار اسنادی تحویل می گردد مگر آنكه نحوه دیگری در اعتبار اسنادی یا قرارداد خرید تعیین شده باشد. در صورت حساس بودن نوع بسته بندی، مشخصات شفاف و دقیق بسته بندی مورد قبول فروشنده باید در مدارك خرید ذكر گردد. در غیر اینصورت استانداردها و عرف جاری سازنده یا فروشنده ملاك انجام بازرسی کالا خواهد بود. شركت بازرسی كننده کالا و بازرسان آن دارای شخصیت مستقل بوده و خریدار، فروشنده، بانك و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر نمی توانند شركت بازرسی كننده کالا را مگر به حكم قانونی در مورد صدور و یا عدم صدور گواهینامه منع یا مجبور نمایند. شركت بازرسی کالا موظف است كار بازرسی که به آن داده شده را با دقت و مهارت لازم انجام دهد. در صورت بروز هرگونه اختلاف، طرفین باید از طریق مذاكره نسبت به حل و فصل اختلاف فی‌ما‌بین اقدام کنند در غیر اینصورت مراجع قانونی در كشور باید رسیدگی نمایند. بازرسی پیش از حمل کالا یا PSI یکی از مرسوم ترین بازرسی های کالا به حساب می آید، در این روش کشور مقصد به وسیله شرکت های بازرسی کالا به عنوان شخص ثالث، کالای وارداتی را پیش از حمل مورد بازرسی قرار می دهند. لیست شرکت های مورد تایید سازمان استاندارد جهت بازرسی کالای تاجران واردات کالا ارائه شده و دائما نیز به روزرسانی می شود. بازرسی آن دسته از کالاهای وارداتی شامل استاندارد اجباری بر اساس روش های سازمان استاندارد صورت گرفته و گواهی COI مربوطه ارائه خواهد شد این اقدام یک گام اساسی در جهت ترخیص کالای استاندارد اجباری به حساب می آید، البته سازمان های بازرسی بین المللی از خدمات دیگری چون بازرسی کالا حین ساخت و بازرسی نظارت بر حمل و بارگیری کالا و نظارت بر تخلیه کالا (استریپ کالا و استافینگ کالا) نیز می شود. البته شرکت های بازرسی کالا در جهت منافع تاجران و واردکنندگان کالا به بازرسی تعیین ارزش و تایید پروفرما و بررسی اصیل بودن فروشنده نیز می پردازند که این نوع بازرسی خود از دید بانک برای انجام عملیات اعتباری در حجم وسیع ضروری می باشد. همچنین بخوانید: رویه های گمرکی ترخیص کالا مروری کلی بر مراحل واردات کالا دسته بندی کالاهای وارداتی این مطلب را به اشتراک بگذارید ارسال دیدگاه 6 + 7 = دیدگاه ها (0) هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. خدمات ترخیص کالا ترخیص کالای تجاری شما در کمترین زمان ممکن واردات کالا واردات کالای تجاری به کشور صادرات کالا صادرات کالای تجاری شما به کشور مقصد حمل و ترانزیت کلیه خدمات مربوط به حمل و نقل کالا و ترانزیت ثبت سفارش ثبت سفارش و اخذ مجوز بازرگانی کالاهای مجاز و مشروط مشاوره امور گمرکی ارائه خدمات مشاوره رایگان در زمینه های مختلف امور گمرکی آخرین اخبار سامانه لجستیک و خدمات پس از ترخیص کالا درگمرک بوشهر راه‌اندازی شد سامانه لجستیک و خدمات پس از ترخیص کالا درگمرک بوشهر راه‌اندازی شد مقررات خروج فرش و گلیم همراه مسافر مقررات خروج فرش و گلیم همراه مسافر پنجره واحد گمرک؛ پنجره ای به دنیای شفافیت تجاری پنجره واحد گمرک؛ پنجره ای به دنیای شفافیت تجاری تطبیق اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش الزامی شد تطبیق اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش الزامی شد ثبت شماره شناسایی(VIN) خودروهای وارداتی در هنگام اظهار به گمرک الزامی شد ثبت شماره شناسایی(VIN) خودروهای وارداتی در هنگام اظهار به گمرک الزامی شد راه های تماس با ما ورود کاربران ایران تجارت درج رایگان آگهی آپارتمان و املاک تورهای مسافرتی خـودرو استخدام موبایل آموزش کامپیوتر کار و اشتراک خدمات زیبایی و پوشاک لوازم صنعت صفحه 1 از 50 صادرات و واردات  صادرات و واردات ترخیص کار رسمی گمرک - ترخیص کالا از گمرک بندرعباس و گمرکات تهران ترخیص کار رسمی گمرک - ترخیص کالا از گمرک بندرعباس و گمرکات تهران اعتمادتان را ارج مینهیم اگر به دنبال ترخیصکاری مطمئن و مشاوری آگاه برای... , صادرات و واردات ترخیص کالا و خودرو از گمرک بوشهر شرکت کالا ترخیص عباسی تجربه در امر واردات ,صادرات و ترخیص کالا از گمرک بوشهر و بندر عباس آماده همکاری با کلیه... 0ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی رادین تجارت ماندگار جاوید شرکت رادین تجارت ماندگار جاوید پیشرو در امر ترخیص کالا(واردات.صادرات.ترانزیت) و انجام تشریفات گمرکی با بهره گیری از کادر مجرب و با رعایت اصول..بندرعباس , رادین تجارت ماندگار جاوید به روز شده در ترخیص کار گمرک , ترخیص کالا از گمرک جنوب - گمرک خرمشهر ترخیص کار گمرک از گمرکات جنوب , ترخیص کار از خرمشهر , ترخیص انواع کالا از گمرک جنوب ترخیص کالا از گمرک جنوب با بیش از 30 سال سابقه در گمرکات... 061 گروه ترخیص عباسی بوشهر خرمشهر به روز شده در : 1ترخیص کالا از گمرک بوشهر ترخیص کالا از بوشهر با بیش از 30 سال سابقه در گمرکات جنوب ترخیص بوشهر ترخیص خرمشهر  گروه ترخیص عباسی بوشهر خرمشهر واردات کالا از ترکیه گروه بازرگانی ایمن کالایار متخصص در امر مشاوره و تجارت بین المللی و فعال درزمینه واردات وصادرات کالا از اروپا و ترکیه ، حمل و نقل و انتقال کالا،... 0واردات و صادرات ترخیص کالا – واردات – صادرات از گمرک بندرعباس


 

 امور گمرکی و ترخیص کالا تعاریف اصطلاحات امور گمرکی و ترخیص کالا (بخش 2) ترخیصیه: این سند توسط شركت حمل و نقل صادر می گردد. که پس ازاحراز مالكیت اسنادی توسط صاحب كالا، و ارائه آن به شركت حمل صادر می گردد. صدرو این سند به این معنی است که صاحب كالا با شركت حمل تسویه حساب نموده و سپس می توانند جهت تشریفات گمركی و امور ترخیص کالا به گمرك مراجعه نماید. قبض انبار: سندی که انباردار گمرك آن را جهت ترخیص کالا صادر می کند. و نشان دهنده این است كه كالا به چه تعداد و با چه وزنی و در كدام انبار نگهداری میشود . قبض انبار رسید تحویل كالا جهت ترخیص به گمرك است. بیجك انبار: سندی كه پس از رویت پروانه سبز گمركی و مهر درب خروج توسط انبار دار برای صاحب كالا و یا نماینده قانونی وی(شرکت های ترخیص کار)،جهت ترخیص کالا صادر می گردد . این سند نشان میدهد كه كالا تحویل ذینفع شده است و او می تواند برای بارگیری وسیله حمل را وارد گمرك كند. قبض درآمد: سندی که پرداختی های صاحب كالا به گمرك جهت ترخیص کالا صادر میشود. قبض سپرده: درصورتی که بین صاحبان كالا و گمرك اختلافی به وجود آید،و این اختلاف در مواردی باشد كه صاحبان كالا می خواهند كالای خود را ترخیص كنند و سپس به پیگیری اعتراض خود بپردازند ، صادر می گردد. صاحبان كالا باید مبلغ مورد مطالبه گمرك را بصورت امانت نزد گمرك سپرده نمایند و در صورتی که حكم نهایی به نفع صاحبان كالا صادر شود . این سپرده به آنها مسترد خواهد شد، در غیر اینصورت به درآمد قطعی گمرك واریز میگردد. کوتاژ: كلیه مشخصات و اطلاعات كالا جهت ترخیص کالا ، از روی اظهارنامه در دفتری به نام کوتاژ درج می گردد. همچنین تمامی مراحل طی ارزیابی و حتی نام ارزیاب در آن ثبت می شود . شماره دفتر كوتاژ روی اظهارنامه پروانه، قبوض درآمد، سپرده و ... برای ترخیص درج می شود. ترخیص گمرکی: به کلیه امور و فعالیت ها و عملیات گمركی جهت ترخیص کالا از ابتدا تا اخذ پروانه سبز گمركی، ترخیص گمرکی گفته می شود. كه به معنی تسویه حساب با گمرك جهت ترخیص کالا می باشد . در واقع اقدامی است كه به وسیله آن گمرك به اشخاص ذینفع اجازه می دهد كه كالای موضوع ترخیص را در اختیار داشته باشد. ( MANIFESTE ) مانیفست موسسات و شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی موظف و مکلفند که در هنگام ورود كالا ، یك نسخه رونوشت بارنامه هر قلم از كالای وارداتی را به ضمیمه فهرست كل بار مانبفیست و اظهارنامه اجمالی جهت انجام امور ترخیص و تشریفات گمرکی به گمرك تسلیم نمایند. به عبارت دیگر مانیفست عبارت است از كل بار حمل شده در یك وسیله حمل كالا. قلمرو گمرکی: به محدوده ای از قلمرو جغرافیایی یك كشور که برای انجام امور ترخیص کالا ، قوانین امور گمركی رعایت میشود قلمرو گمرکی گفته می شود. تعرفه : به معنای حقوق ورودی در خصوص امور ترخیص کالا است، انواع تعرفه در رابطه با ترخیص کالا عبارتند از : تعرفه ارزشی : بر مبنای درصدی از ارزش كالای وارداتی و صادراتی تعیین و دریافت می شود. تعرفه مقداری : بر مبنای وزن و متر یا واحدهای تعریف شده دیگر كالا جهت انجام امور ترخیص دریافت می شود. تعرفه مركب : تركیبی از دو تعرفه ارزشی و ثابت است. طبق ماده 19 قانون امور گمركی ، واردات به ورود، قطعی ، موقت، اعاده به خارج ، ترانزیت خارجی و داخلی طبقه بندی می شود و تعرفه از ورود قطعی توسط گمرك دریافت می شود. برچسب‌ها: ترخیص کار, ترخیص کالا, شرکت های ترخیص کار, پروانه گمرکی, واردات صادرات + نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۴ساعت 16:0 توسط ترخیص کار | نظر بدهید مطالب قدیمی‌تر Powered By BLOGFA.COM خانه ترخیص کالا ثبت سفارش کالا حمل و نقل واردات و صادرات درباره ما ارتباط با ما خدمات ترخیص کالا ترخیص کالا ترخیص کالا اصطلاحی است که جهت اظهار کالا به گمرک و آزادسازی آن برای وارد کننده یا صادر کننده کالا مورد استفاده قرار می گیرد. فعالیت ترخیص کالا شامل آماده سازی و ثبت اسناد به صورت فیزیکی یا الکترونیک و محاسبه پرداختی ها شامل مالیات ، ماخذ تعرفه گمرکی ، سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و تسهیلات ارائه شده توسط دولت به واردکنندگان و صادر کنندگان کالا می باشد. در بسیاری از کشورها کارگزاران گمرکی یا حق العمل کاران فعالیت خود را در زیر مجموعه فعالیت فورواردری کالا به انجام می رسانند البته تجارت های مستقل و خطوط کشتی رانی، وارد کنندگان و صادر کنندگان، عمده ی کارفرمایان حق العملکار گمرکی محسوب می شوند. Import-Clearance ترخیص کالا در ایران ترخیص کالا در ایران به مفهوم آماده سازی و ارائه اسناد و مدارکی از جمله مجوزات لازم جهت ترخیص کالا نظیر مجوزهای ترخیص کالا مانند مجوز استاندارد، مجوز بهداشت، مجوز وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان، مجوز سازمان انرژی اتمی، مجوز وزارت ارتباطات و مخابرات، مجوز مبارزه با مواد مخدر، مجوز قرنطینه مرزی و مجوز قرنطینه نباتی و البته مجوز وزارت راه که به کلیه کالاهایی که با ناوگان غیر ایرانی به حمل و نقل بین المللی خود پرداخته باشند (شامل 10% کرایه حمل کالا) تعلق می گیرد را شامل می شود. ترخیص کالا همچنین شامل حمل و ارسال کالا به مقصد نهایی درون مرزی می باشد. بسیاری از ترخیص کار ان در حوزه هایی چون صنایع فلزی، شیمیایی و ماشین آلات و مواد اولیه به تخصص رسیده اند. ترخیص کاران معمولا در گمرکات بنادر و فرودگاه ها و یا مناطق آزاد متمرکز و مستقر می شوند. شایستگی های مورد نیاز جهت حق العمل کاری در ترخیص کالا کارت حق العمل کاری توسط گمرک ایران صادر می شود این کارت جهت اخذ شامل یک سری الزامات می باشد .که از آن جمله پذیرش در آزمون این سازمان می باشد از شرایط پذیرش کارت حق العملکاری به مواردی نظیر اینکه باید شهروند ایران باشد و با حداقل سن 25 سال در سازمان های دولتی مشغول به کار نباشد. کارگزار گمرکی باید به جداول تعرفه های گمرکی آشنا باشد که خود لیست هایی جهت ارائه، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی و قواعد و قوانین دولتی برای وارد کنندگان و دیگر الزامات تجارتی را دارا می باشد. تشخیص هویت و ارائه اسناد در ترخیص کالا جهت ترخیص کالا توسط شرکت های ترخیص کار نیازمند ورود اطلاعات مربوط به هویت صاحب کالا و نماینده ی آن جهت اظهار به گمرکات و تعیین ارزش کالای وارداتی به سیستم هستیم. در ترخیص کالا منظور از ارزش کالای وارداتی به معنای ارزش کالا در مبدا بعلاوه نرخ کرایه حمل و بیمه کالا تا ورود به گمرک می باشد. (در صورت پرداخت شدن هزینه های دیگر نیز در تعیین ارزش گمرکی کالا اضافه می شود که شامل: ظروف و بسته بندی، هزینه های طراحی و هزینه حقوق مالکیت معنوی می باشد ) تخصیص کوتاژ با توجه به مدت اعتبار کابوتاژ کالا به گمرک مقصد می باشد (تا سه ماه بعد از انقضای کابوتاژ کالا اگر گواهی نامه ی گمرک مقصد از طرف صاحب کالا که خود نشان دهنده ورود کالا است ارائه نشود، کالا به مقصد نرسیده استنباط می شود.) در این مرحله تشخیص مسیر گمرکی جهت ترخیص کالا به روش سیستمی صورت می گیرد که شامل دریافت کوتاژ ترخیص کالا می شود، کوتاژ در واقع کد شناسایی برای ترخیص کالا و اظهارنامه می باشد. باید توجه کرد کالایی که ترخیص قطعی نشده برای گمرک در عوض وثیقه ای برای مطالبات گمرک چه در خصوص ترخیص کالای مورد بحث و چه در خصوص مطالبات معوقه ی حاصل از ترخیص کالاهای از پیش صورت گرفته می باشد. بر مبنای اظهار صورت گرفته یکی از مسیرهای سبز ، زرد و قرمز انتخاب می شود. گمرک پس از دریافت اسناد و مدارک ترخیص کالا به تشخیص هویت و تشخیص کارت بازرگانی می پردازد و در مراحل بعد به تشخیص نماینده قانونی جهت ترخیص کالا، وکالت نامه ترخیص و معرفی نامه، بررسی پروانه حق العملکاری و بررسی مطالبات معوقه و کنترل بدهی مربوط به ارزش کالا می پردازد. بر اساس ماده 3 قانون مقررات واردات و صادرات وجود کارت بازرگانی با اعتبار برای افرادی که به واردات به صورت تجاری اقدام می کنند یک امر اجباری می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر از فرآیند تشریفات ترخیص کالای وارداتی به موضوع ترخیص کالای وارداتی مراجعه بفرمایید. منوی اصلی خانه ترخیص کالا ثبت سفارش کالا حمل و نقل واردات و صادرات درباره ما ارتباط با ما خدمات ترخیص کالا خرید کالا از اروپا و ترکیه واردات و صادرات بارگیری و تحویل کالا از مبدا تا مقصد تبلیغات 37


 

 گوشت ، روغن مایع ، آرد، گلوتن ، نمک و ادویه جات . این محصول به دلیل داشتن ظاهری متفاوت و خاص دارای طرفدار زیادی می باشد. سوسیس بلغاری را به تنهایی به عنوان خوراک و یا در طبخ انواع پیتزا استفاده می کنند. سوسیس بلغاری در پوشش های 5 لایه با کالیبر 50 تولید می گردد. سوسیس بلغاری 215 کالری 4.5% کربوهیدرات 15% چربی 15.5% پروتئین 70% گوشت Boghari هات داگ تاریخ ایجاد در شنبه, 28 بهمن 1391 09:41 1055 کلیک ها دسته: سوسیس گوشت نوشته شده توسط مدیرکل هات داگ 55-hotdog-baste هات داگ 55% hotdog 55 % گوشت گوساله ، روغن مایع ، آرد، گلوتن و ادویه جات مخصوص . سوسیس هات داگ به عنوان یک خوراک کامل و مغذی برای یک ساندویچ لذیذ و کامل استفاده می شود. هات داگ 258 کالری 6% کربوهیدرات 20% چربی 13.5% پروتئین 55% گوشت 55-hotdog همبرگر ممتاز 60% تاریخ ایجاد در شنبه, 28 بهمن 1391 09:41 1075 کلیک ها دسته: برگرها نوشته شده توسط مدیرکل همبرگر ممتاز 60% ham-60-baste همبرگر ممتاز %60 Premium Hamburger 60% همبرگر ممتاز %60 193 کالری 6.5% کربوهیدرات 13% چربی 12.5% پروتئین 60% گوشت ham-60 کالباس پپرونی تاریخ ایجاد در شنبه, 28 بهمن 1391 02:41 1704 کلیک ها دسته: ژامبون ها نوشته شده توسط مدیرکل کالباس پپرونی kalbas-peperooni-bastebandi کالباس پپرونی Pepperoni 60 % گوشت گوساله ، روغن مایع ،نشاسته، آردگندم، نمک، گلوتن، فلفل سیاه دانه ای، ادویه پودری، سیر، شکر و ... نام پپرونی با طعم تند همراه است، این محصول نیز همراه بافت زیبایی که لقمه های ریز به آن داده است، دانه های فلفل سیاهی دارد که عطر فلفل تازه را با تندی این محصول همراه کرده است. کالباس پپرونی عمدتاً در پیتزاهایی که به همین نام « پپرونی» معروف هستند مصرف می گردد ولی ما ساندویچ این محصول را به همراه مخلوط پیازچه خورد شده و جعفری به شما پیشنهاد می کنیم. کالباس پپرونی در بسته بندی های وکیوم و رول های کالیبر 60 در بازار عرضه می گردد. کالباس پپرونی 219 کالری 6% کربوهیدرات 15% چربی 15% پروتئین 60% گوشت kalbas-peperooni کالباس سالامی تاریخ ایجاد در شنبه, 28 بهمن 1391 02:33 2461 کلیک ها دسته: ژامبون ها نوشته شده توسط مدیرکل کالباس سالامی kalbas-salami-bastebandi کالباس سالامی salami 80 % گوشت گوساله ، روغن مایع ،نشاسته، آردگندم، نمک، گلوتن، فلفل سیاه دانه ای، سیر، شکر و ... ریشه کالباس سالامی در جنوب اروپا می باشد و این محصول بهعنوان یکی از محصولات لذیذ و پرانرژی معروف است. بافت زیبا و تلفیق رنگ گوشت و تکه های ریز چربی طبیعی به این محصول زیبایی خاصی داده است . سالامی را به عنوان محصولی پرانرژی و لذیذ معرفی می کنیم. کالباس سالامی در بسته بندی های وکیوم و رول های کالیبر 110 در بازار عرضه می گردد. کالباس سالامی 172 کالری 4% کربوهیدرات 10% چربی 16.5% پروتئین 80% گوشت kalbas-salami ژامبون گوشت %90 تاریخ ایجاد در شنبه, 28 بهمن 1391 02:10 1696 کلیک ها دسته: ژامبون ها نوشته شده توسط مدیرکل ژامبون گوشت %90 jam goosht 90 baste ژامبون گوشت %90 Beef jambon 90% 90 % گوشت ران گوساله به همراه کازئین و ادویه جات مخصوص. در برش های این محصول قطعات گوشت کاملاً مشهود می باشد و از ظاهری کاملاً گوشتی بهر ه می برد. به خاطر دارا بودن درصد پروتئین بالا این محصول به آن دسته از افراد که از رژیم غذایی با مصرف غذاهای پروتئینی تبعیت می کنند پیشنهاد می شود و در دو نوع ساده و دودی تهیه می شود. این محصول در بسته بندی وکیوم با کالیبر 150 و بصورت قالبی تهیه و عرضه می گردد. ژامبون گوشت %90 154 کالری 4% کربوهیدرات 8% چربی 16.5% پروتئین 90% گوشتکلیک ها دسته: محصولات نوشته شده توسط مدیرکل محصولات c ژامبون ها کالباس ها سوسیس مرغ sosagegosht hamberger clubha سوسیس گوشت برگرها کلاب ها ژامبون مرغ کلیک ها دسته: ژامبون ها نوشته شده توسط مدیرکل ژامبون مرغ %90گوشت مرغ به همراه روغن مایع ، شیر خشک ، نمک و ادیه جات مخصوص. در برش های آن تکه های گوشت مرغ با رنگ صورتی مشهود است. این محصول به خاطر دارا بودن درصد پروتئین بالا به آن دسته از افراد که از رژیم غذایی با مصرف غذاهای پروتئینی تبعیت می کنند پیشنهاد می شود و در دو نوع ساده و دودی تهیه می شود. این محصول بصورت بسته بندی وکیوم در بازار عرضه می گردد. ژامبون مرغ %90 170 کالری 4% کربوهیدرات 10% چربی 16% پروتئین 90% گوشت jam-morgh90 بیانیه ماموریت تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 26 بهمن 1391 06:47 1650 کلیک ها دسته: ماموریت نوشته شده توسط مدیرکل بیانیه ماموریت ماموریت شرکت صنوبر تهیه و تولید و توزیع غذای سالم ، آماده و مغذی پروتئینی برای جامعه است. ما می خواهیم محصولاتمان از لحاظ کیفیت ، توزیع ، اطمینان مصرف کننده و صرفه اقتصادی بهترین باشد. ما اعتقاد داریم که به عنوان جزئی از زنجیره تامین غذا باید با کلیه اجزا این زنجیره، یعنی تامین کنندگان و تولید کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان و عمده فروشان ، نهادهای دولتی و از همه مهمتر مصرف کننده گان محصولاتمان همواره در تعامل پایدار و بازی برد-برد(Win-Win) باشیم و در این راستا خود را جهت حفظ منافع بلند مدت خود و تمام طرف های تجاریمان مسئول می دانیم. ما معتقدیم که مدیران، کارکنان و پرسنل شرکت مهمترین سرمایه های شرکت هستند و باید در ایجاد محیط کاری سالم، با نشاط و روبه رشد ،کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی و درآمد های مالی برای کلیه کارکنان کوشا باشیم. همچنین در مقابل سهام داران شرکت که با در اختیار گذاشتن سرمایه شان فرصت کار و رشد به ما عطا کردند متعهدیم که ارزش سهامشان را به بهترین شکل ممکن از طریق کار مسئولانه و خلاقانه، کنترل هزینه ها و ایجاد و نگهداری از مزیت های رقابتی پایدار افزایش دهیم. ما خود را نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و منابعی که از آن استفاده می نماییم مسئول می دانیم و اعتقاد داریم از طریق گسترش تولید، ایجاد ثروت، کارآفرینی و تربیت پیوسته جمع کثیری از مدیران توانا، کارامد و عالی می توانیم نقش خود را در ایجاد خیر اجتماعی و رشد جامعه ایرانی ایفا نماییم. تاریخچه شرکت صنوبر تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 26 بهمن 1391 06:47 2654 کلیک ها دسته: تاریخچه نوشته شده توسط مدیرکل تاریخچه شرکت صنوبر شركت فراورده های گوشتی اصفهان صنوبر در 23 كیلومتری اصفهان در سال 1370 تاسیس و در آبانماه 1372 در زمینه تولید انواع سوسیس


 

 انواع بسته بندی گوشت قرمز(گوساله و گوسفند) گوشت سفید (مرغ و بوقلمون) انواع کباب لقمه وبرگر، محصولات فرآوری شده مرغ- گوشتهای قرمز و سفید عمل آوری شده، توسعه یافت و در حال حاضر بیش از یکصد نوع فرآورده مختلف در کارخانه تولید میشود. شرکت دمس دارای پنج شعبه اختصاصی توزیع فرآورده های گوشتی در شیراز و درسراسر ایران نیز دارای نمایندگی میباشد. شرکت دمس درطول سالیان فعالیت خود موفق به کسب افتخارات زیر شده است: 1- اخذ پروانه علامت استاندارد اجباری محصولات تولیدی 2- اخذ پروانه علامت استاندارد تشویقی محصولات تولیدی 3- اخذ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت براساس استانداردISO 9001:2008 4- اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت محیط زیستISO 14001:2004 5- اخذ گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشتOHSAS18001:2007 6- اخذ گواهینامه(مدیریت ایمنی موادغذایی) ISO 22000:2005 7- گواهینامه بین المللی سیستم تجزیه و تحلیل خطر وکنترل نقاط بحرانی HACCP 8- اخذ برند حلال از سازمان کنفرانس اسلامی 9- اخذ گواهینامه صادرات از سازمان FDA ایالات متحده امریکا 10- برنده دو جایزه کیفیت از اتحادیه اروپا در سالهای 1999و2002 11- واحد نمونه صنایع غذایی در سالهای 1382 و1383 12- واحدنمونه اداره کل دامپزشکی استان فارس در سال 1383 13- واحد نمونه استاندارد در سال 1384 14- واحد نمونه ارتقاءGMP وزارت بهداشت در سال 1388 15- اخذ جایزه ملی مواد غذایی طبیعی از سوی جشنواره ملی اصالت سال 1389 16- واحد برگزیده صنایع غذایی ازسوی معاونت غذاوداروی استان فارس در سال 1389 17- برگزیده کنگره برترین های صنعت و تجارت سال 1389 18- واحد برگزیده همایش ملی مدیران تولید کننده نمونه کشوری در سال 1389 19- برگزیده چهارمین جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان سال 1389 20- پیشکسوت برگزیده در سال 1390 از سوی معاونت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی 21- واحدنمونه اداره کل دامپزشکی استان فارس در سال 1390 22- برگزیده مسئول فنی برتر درسال 1390 23- گواهینامه پایش و اندازه گیری رضایت مشتری بر مبنای استاندارد بین المللی ISO 10004:2010 از ACS انگلستان 24- اخذستاره طلایی کیفیت ازACL انگلستان 25- برگزیده پنجمین جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان سال 1390 26- واحد برگزیده در اجلاس توسعه صنایع ملی ایران و دریافت تندیس حامی سلامت در سال 2012 27- برگزیده جشنواره سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان فارس و دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان 28- واحد برگزیده همایش اهمیت مدیریت بر ایمنی و سلامت غذا در سال 1391 29- واحد نمونه کیفی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس در سال 1390 تصاویر کارخانه دمس Demes Factory Photo Demes Factory Photo Demes Factory Photo Demes Factory Photo Demes Factory Photo خانه محصولات برگرها سوسیس کالباس گوشت ها مرغ ها خیارشور سس ها عاملین فروش اخبار و رویدادها درباره ما تاریخچه جوایز و تقدیرنامه ها تصاویر کارخانه گالری تصاویر تماس با ما دفتر مرکزی واحد فروش واحد تولید طراح سایت تماس با ما دفتر مرکزی: شیراز، خیابان فلسطین، ساختمان دلتا، طبقه پنجم Google صفحه 2 از حدود ۳۲۶٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۳۷ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید بازار بزرگ صنایع غذایی ایران | دستگاه بسته بندی فراورده ... www.iranfoodex.com/section/102/دستگاه-بسته-بندی-فراورده-های-گوشتی در سایت بازار بزرگ صنایع غذایی خرید و فروش انواع دستگاه بسته بندی فراورده های گوشتی صورت می گیرد. معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی مازندران www.mazums.ac.ir/index.aspx?tempname=NModArayeshbehdashti&lang=1...8 فهرست كالاهای آسیب رسان به سلامت بند (الف) ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه سال 1393 ... جلسه " هم اندیشی مدیران شبكه های بهداشت و درمان و كارشناسان كنترل مواد غذایی ... شهرک نصیرآباد | واحد های غذایی مستقر در شهرک صنعتی ... www.nasiriec.com/ContentDetails.aspx?Typeid=14 نام شرکت, نوع فعالیت, محصولات, تلفن کارخانه. 101, سعید حیدری, غذایی ... 109, صنایع بهین پروتئین پارس, غذایی, بسته بندی گوشت سفید و قرمز. 110, سحر گوشت امیر ... 122, خوراك آوران شریف, غذایی, انواع فرآورده های گوشتی. 123, یعقوب بی الم ... [XLS]Report fdo.tums.ac.ir/ghaza/uploads/لیست%20نهایی%20واحد%20غذایی%20آرایشی%20ب.xls 91, 91, فرآورده های گوشتی پاشا پارس افلاک, کارخانه, 8-, جاده قدیم قم ... 109, 109, بسته بندی فرآورده های شیری پگاه, کارخانه, 56232651-021, حسن اباد فشا ... پورتال-شبکه بهداشت تاکستان-واحدهای تولیدی تحت پوشش thc.qums.ac.ir/portal/home/?104702/واحدهای-تولیدی-تحت-پوشش تعاونی صنایع بسته بندی بهین سبز سپهر. فراوری وبسته ... فراوری و بسته بندی انواع فراورده های گوشتی ... كیلومتر 3جاده كمربندی تاكستان-جنب كارخانه یخ. 2. [PDF]حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید كننده انواع فرآورده ... fdo.iums.ac.ir/uploads/فرآورده_گوشتی.pdf تدوین ضوابط مذكور شامل حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری كارخانجات مختلف غذایی. تا سال. 1831 ... ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی. بصورت. ضابطه ای كلی ... فرآورده های گوشتی. فهرست مطالب. [XLS]لیست كارخانه های دارای پروانه ساخت fdo.nkums.ac.ir/get_file.aspx?fn=Uploaded/Users/2/12/karkhane.xls 46, 8, شركت صنایع غذایی فرآورده های غذایی آشنا بجنورد(واحد لبنی), 26/10036 .... 142, 24, فرآورده های گوشتی سحر شیروان, 26/10137, كباب لقمه 70درصد گوشت قرمز, رامگا ... 188, 34, شركت صنایع بسته بندی مروارید سبز شیروان, 2[XLS]دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری ... i 3, 1, عسل کندو, تولید و بسته بندی عسل, , خوانسار. ... 11, 9, فرآورده های گوشتی درسا سیمیا- درسیران, فراورده های گوشتی و پروتئینی ... محصولات غذایی 202 همبرگر 202.ir/ تولید محصولات غذایی گوشتی و گیاهی همبرگر سوسیس و کالباس و غذاهای آماده منجمد. ... این شرکت با راه اندازی کارخانه جدید خود در سال 1393 با متراژی حدود 30,000 متر مربع در منطقه چهار ... در مقابل بیکن برگرها فرآورده های گوشتی و گردی هستند که از گوشت خرد و ریزریز شده گوساله ... ژامبون ها معمولا در بسته بندی تحت خلأ تهیه میشود. حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید كننده انواع ... - ... www.fda.gov.ir/item/1556 ۳ آبان - فهرست فراورده های بیولوژیک · فرم های فراورده های بیولوژیک · مقررات و .... تدوین ضوابط مذكور شامل حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری كارخانجات مختلف غذایی تا ... ناگت ها با توجه به تنوع اشكال دراندازه های مختلف ابتدا در بسته بندی های مجاز ... انواع گوشت پخته و فرآورده های گوشتی پخته، سویا، پنیر پیتزا، سبزی و ... شرکت فراورده های گوشتی صنوبر اصفهان w - فراورده های گوشتی صنوبر اصفهان گوشت غذا غذای سریع سوسیس کالباس ... کالباس پپرونی در بسته بندی های وکیوم و رول های کالیبر 60 در بازار ... بسته بندی گوشت تازه و فرآوری شده - IFScience - خانه ifscience.com/film/12-exclusive/packaging/12-meet-packaging مواد مورد استفاده در بسته بندی گوشت باید ویژگی های 1- انعطاف پذیری ، 2 ... استفاده از بسته بندی های شفاف ظاهر جذابی را برای فراورده های گوشتی ایجاد می کند ... اما در مورد بسته بندی گوشتدتنها اشاره مختصر به انواع ترکیبات و متد های بسته فهرست ... لاشه به کارخانه یا کارگاه فرآوری به دو بخش تقسیم میشود؛ قبل از بسته بندی و ... لیست شرکت های بسته بندی آب - مرکز تبلیغات آگهی جور kelidfa.ir/لیست%20شرکت%20های%20بسته%20بندی%20آب/tag-10046714/ لیست شرکت های بسته بندی آب-کارخانه تولید وبسته بندی آب معدنی www.isanat.com. ... طرح توجیهی تولید کنسرو و فرآورده های غیر گوشتی و... + با ما تماس ... [PDF]PDF[دانلود گزارش کارآموزی شرکت فرآورده های غذایی هلیانه] ... stusto.ir/saveAsPDF=27375.pdf ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎ, ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺿﺮوری ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ


 

 صنایع تولیدی تکنو درب اراک بعنوان یکی از بزرگترین و برترین تولید کنندگان تیغه های کرکره ای آلومینیومی در ایران توانسته خود را بعنوان عاملی نقش آفرین در بازار داخلی معرفی نموده و مشتری مداری را سرلوحه ی برنامه های خود قرار دهد . این واحد تولیدی در دو بخش زیر در حال فعالیت است : 1 - واحد تولید این واحد مجهز به دستگاه پرس اکستروژن 2000 با میز تمام اتوماتیک و کوره ایجینگ بوده و در این واحد انواع پروفیل های آلومینیومی و بخصوص تیغه های کرکره با بیلت های استانداردبا آلیاژ 6063 تولید شده و پس از عملیات حرارتی سخت کردن محصولی با خواص ظاهری و مکانیکی بالا تولید میشود . 2 - خط رنگ این واحد مجهز به دو خط رنگ الکترواستاتیک کانوایر تمام اتوماتیک و کوره های پخت به طول 30 متر میباشد و با بهره گیری از بهترین مواد خام ، توانایی رنگ آمیزی با بهترین کیفیت را دارا میباشد.استان مرکزی آدرس شهرک صنعتی خیراباد ، خیابان 206 کرکره اتوماتیک آلومینیومی واحد تولیدی الکترواستاتیک محصولات مشابه خط تولید فیلتر هوا. اتومات (ارزانتر شد)(بهان فیلتر را سرچ کنید خط تولید فیلتر هوا. اتومات (ارزانتر شد)(بهان فیلتر را سرچ کنید ماشین سازی تهران اتصالات هیدرولیک اتصالات هیدرولیک هیدرولیک و پنوماتیک تهران لوله مانیسمان لوله مانیسمان هیدرولیک و پنوماتیک تهران شیلنگ هیدرولیک شیلنگ هیدرولیک هیدرولیک و پنوماتیک تهران اتصالات میلی متر اتصالات میلی متر هیدرولیک و پنوماتیک تهران لوله هیدرولیک لوله هیدرولیک هیدرولیک و پنوماتیک تهران انواع چین کن .(بهان فیلتر) غلتکی،تیغه ای ، زیکزاکی،سنگین و انواع چین کن .(بهان فیلتر) غلتکی،تیغه ای ، زیکزاکی،سنگین و ماشین سازی تهران فن کویل مینی چیلر داکت اسپلیت لیست قیمت اطلاعات ماشین سازی تهران چین کن زیکزاکی کاغذ فیلتر روغن 206.بهان فیلتر ماشین سازی تهران مواد اولیه فیلترهوا. کاغذ خام . کاغذ چین شده (بهان فیلتر را سرچ کنید) مواد اولیه فیلترهوا. کاغذ خام . کاغذ چین شده (بهان فیلتر را سرچ کنید) ماشین سازی تهران حامیان جویشگر Karapost - کاراپست nozhan - نوژان Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان گروه کاربران لینوکس اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان جویشگر تنها یک وب‌سایت تبلیغاتی نیست، بلکه یک بانک اطلاعات مشاغل است که علاوه بر معرفی کسب‌و‌کارها، محصولات/خدماتی که برای فروش عرضه کرده‌اند، نیازهای آن‌ها برای خرید محصولات و خدمات را نیز به عموم مردم و دیگر پیشه‌وران و صاحبان مشاغل معرفی کرده و امکان تعامل هرچه بیشتر و سریع‌تر آن‌ها را فراهم می‌کند. تمامی كالاها و خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند. فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. دسته‌بندی‌ها کامپیوتر و ابزار دیجیتال الکتریک و الکترونیک, مکاترونیک عمران و ساختمان اتومبیل و موتور سیکلت وسایل آموزشی و اسباب‌بازی بازرگانی، واردات و صادرات چاپ، تبلیغات و بسته‌بندی تجهیزات اداری/دانشگاهی تجهیزات و لوازم خانگی سلامت و پزشکی مبلمان و دکوراسیون داخلی حمل و نقل و گردشگری صنایع شیمیائی غذا و نوشیدنی کشاورزی لباس و منسوجات صنعت خدمات معدن و متالورژی ورزش و سرگرمی هنری، فرهنگی و صنایع دستی نام شما نام شرکت شما امکانات مایشگاه صنعت ساختمان خانهصفحه اول تامین کنندگانمصالح و تجهیزات خدمات تخصصیعلمی، حقوقی و سازمانها ثبت/ویرایش اطلاعات مشاورانمهندسین مشاور مجریانشرکتهای پیمانکاری اینجا هستید: صفحه اول تامین کنندگان لوازم الکتریکی، الکترونیکی و روشنایی دربازکنها و درهای کنترل (درب اتوماتیک، پرده کرکره) دربازکنها و درهای کنترل (درب اتوماتیک، پرده کرکره)RSS ثبت شرکت شما در این دسته بندی نتایج 1 تا 20 از کل 46 نتیجه این دسته بندی · همه شرکتها جینیس ایران برجسته 0 نظر جینیس ایران www.irangenius.com جینیس شرکتی است با سازمانی پویا در خدمت مشتری. پروژه ای است حقیقی به سوی آینده، به لطف پایه ریزیهای محکم گذشته. جینیس در آینده به سرمایه گذاری روی این موارد می پردازد: تحقیق و توسعه محصولات و فن آوری های جدید. تولید داخلی فقط "ساخت ایتالی ... توضیحات بیشتر شماره دسته بندی دربازکنها و درهای کنترل (درب اتوماتیک، پرده کرکره) سی تو در آریا برجسته 0 نظر سی تو در آریا www.seateam.ir ا توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیای مدرن امروزی، باید کوشید تا از امکانات موجود به رفاه و آسایش بیشتری دست یافت. شـــرکت سی تو درّ آریا نمایـنده انحصـــاری محصـــولات شرکت SEA ایتـــالیا یکی از اعضـــاء فعــال شرکت های گروه کفاییان بوده و بیش ..سته بندی دربازکنها و درهای کنترل (درب اتوماتیک، پرده کرکره) آریا تصویر ایرانیان ★★★★★0 نظر آریا تصویر ایرانیان www.aryatasvir.com مجری خدمات دربازکنهای تصویری سوزوکی و مجری خدمات در بازکنهای اتو ماتیک وی تو شماره تلفن021-دسته بندی دربازکنها و درهای کنترل (درب اتوماتیک، پرده کرکره) آماج صنعت آذر ★★★★★0 نظر آماج صنعت آذر www.amajdoor.com مجموعه آماج صنعت آذر با هدف ارائه انواع درب های اتوماتیک ورودی ساختمان های مدرن تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموئه است. این مجموعه متشکل از تکنسین ها و کارشناسان مجرب فنی در زمینه صنعت درب اتوماتیک با پشتوانه سال ها حضور در این عرصه و با بکارگیری تکن ...دسته بندی دربازکنها و درهای کنترل (درب اتوماتیک، پرده کرکره) آچیلان در ★★★★★0 نظر آچیلان در www.achelandoor.com شرکت آچلان در از سال 1374 فعالیت خود را در زمینه سیستم های حفاظت و نظارت الکترونیکی ، بالاخص انواع درب اتوماتیک در استان آذربایجان شرقی (تبریز) آغاز نمود . از سال 1381 شرکت به دلیل افزایش وسعت کاری و نیاز به مرکزیت در کل ایران ، به تهران انتقال یافته ... توضیحات دسته بندی دربازکنها و درهای کنترل (درب اتوماتیک، پرده کرکره) آیاز صنعت تبریز ★★★★★0 نظر آیاز صنعت تبریز www.ayaz.co با افزایش روز افزون سیستم های اتوماتیك درصنعت وحتی نفوذ این سیستم ها در زندگی روزمره به خصوص در منازل و معماری ساختمان ها باعث شد كه در زندگی ، خود را بی نیاز از این سیستم ها ندانسته و به علت مزایای زیاد آنها از جمله مصرف انرژی بهینه ، سهولت در استفاده ... دسته بندی دربازکنها و درهای کنترل (درب اتوماتیک، پرده کرکره) آیریا 0 نظر آیریا www.aria-asansor.com شرکت بازرگانی و تولیدی آریا در سال 1390 توسط تعدادی از مدیران با تجربه و توانمند صنعت تاسیس گردید . از اهداف تاسیس این مجموعه بزرگ علاوه بر واردات و ارائه محصولات از برندهای معنبر و مشهور ، تدارک پروژها های تولید برخی از قطعات و ملزومات مورد استفاد ... توضیحات بیشتر شماره دسته بندی دربازکنها و درهای کنترل (درب اتوماتیک، پرده کرکره) ارتباط سازان پیشرو تکنما ★★★★★0 نظر ارتباط سازان پیشرو تکنما www.taknama.com شرکت ارتباط سازان پیشرو تک نما در سال 1380 به منظور تولید درب بازکن های صوتی و تصویری دیجیتال، با توجه به نیاز جامعه ایرانی تشکیل شد و بعد از گذشت 5 سال اولین سری از محصولات خود را تحت نام تک نما به بازار مصرف ارائه نمود . با توجه به کیفیت بالای محصو . دسته بندی دربازکنها و درهای کنترل (درب اتوماتیک، پرده کرکره) الکتروپیک ★★★★★0 نظر الکتروپیک www.electropeyk.com شرکت الکتروپیک تولیدکننده انواع گوشی های صوتی و تصویری، پنل های دم دری، قفل زنجیری، منبع تغذیه و سایر محصولات جانبی می باشد.


 

 از ویژگی های راهبند اتوماتیک، توانایی کنترل رفت و آمد خودروها و مدیریت هم زمان چند راهبند اتوماتیک ورودی و خروجی، توسط نرم افزار جامع مدیریت پارکینگ ، بی نیازی از اپراتور در صورتی که از سامانه ی کالا پارکینگ در راهبند اتوماتیک استفاده شود و همچنین میتواند ورود و خروج پرسنل را زیر نظر داشته باشد و ثبت نماید. راهبند اتوماتیک دارای دوربین می باشد که در هنگام ورود و خروج ماشین ها آنها را تطبیق بدهد و باعث جلوگیری از سرقت و سواستفاده می باشد. ادامه مطلب راهبند کرکره شفاف( درب اتوماتیک امنیتی با تیغه پلی کربنات ) 1downlod کاتالوگ درب اتوماتیک امنیتی پلی کربنات این تیغه ها، تیغه شفاف نیز نامیده می شوند که از مواد پلی کربنات و از مقاومترین پلیمر ساخته شده و دارای مقاومت مکانیکی بسیار بالا می باشد. جهت استحکام بیشتر این تیغه ها در میان فواصل آن ها از لوله های استیل یا آلمینیوم استفاده می شود که امنیت را دو چندان می کند. به علت خاصیت ضد شعله ور شدن پلی کربنات، تیغه های درب اتوماتیک پلی کربنات در مقابل آتش مقاومت بسیار بالایی دارند و از سرایت آتش جلوگیری می کنند. تیغه های پلی کربنات (تیغه شفاف) خاصیت ضد اشعه ماوراء بنفش را نیز دارا می باشند. ادامه مطلب کرکره شفاف( درب اتوماتیک امنیتی با تیغه پلی کربنات ) کرکره پنجره ای اتوماتیک مناسب برای کلیه پنجره های ساختمانها، منازل ویلایی، کارخانه های صنعتی و حتی سوله های کارخانه ها می باشد. کرکره اتوماتیک پنجره ای به وسیله ی ریموت کنترل، باز و بسته میشود و با بهره گیری از تیغه کرکره برقی پنجره و موتور کرکره برقی توبولار کوچک تر میتوان به سادگی فضای خانه را ایمن تر و نمای ساختمان را زیبا و شکیل کرد. این نوع کرکره از ورود اشعه های خطرناک خورشید به محیط خانه جلوگیری میکند و همینطور در مکان های شلوغ، از ورود صدا های ناهنجار به درون خانه جلوگیری میکند . این کرکره ها را میتوان همگون با نمای ساختمان به هر رنگی سفارش داد و از دید ظاهری، نمای ساختمان بسیار زیبا تر میشود. ادامه مطلب کرکره پنجره ای اتوماتیک درب اتوماتیک امنیتی رول گیتر 1downlod کاتالوگ درب اتوماتیک امنیتی رول گیتر 1downlodفیلم یک نمونه کار از درب اتوماتیک امنیتی-صنعتی طراحی مدرن شهری و اهمیت امنیت آن، مهندسان را بر آن داشت تا با چالش ساختن كركره های زیبا و ظریف، در عین حال با ضریب امنیت بالا رو به رو شوند كه در این میان شركتهای اروپایی بویژه شرکت آلمانی BOTHE-HILD از موفق ترین تولید كنندگان این گروه از درب ها هستند. متخصصین ایرانی پس از 3 سال تحقیق و پژوهش، در سال 1390 موفق به تولید این محصول شدند که پس از اتمام مراحل كیفی، با افتخار عرضه آن به بازار ایران در سطح کلان آغاز شد. شایان ذکر است صد در صد قطعات این درب در ایران تولید می شود و افتخار ما این است که محصول نهایی تولید شده از نظر کیفیت با نمونه آلمانی کاملا برابری می کند و قیمت تمام شده آن 60 تا 70 درصد پایین تر است. ادامه مطلب درب اتوماتیک امنیتی رول گیتر درب اتوماتیک کرکره ای درب اتوماتیک کرکره ای علاوه بر امنیت، آسایش و ظاهری زیبا، صرفه جویی در فضای پارکینگ را برای شما به ارمغان می آورد. کرکره اتوماتیک (درب اتوماتیک کرکره ای) نوعی از کرکره می باشد که به وسیله موتور و با استفاده از قدرت برق عمل کرده و در محور عمودی ریلی بالا و پایین می رود. با استفاده از کنترل از راه دور(ریموت) به راحتی می توان باز و بسته کرد و دیگر مثل قدیم نیاز به قدرت دست و استفاده از نیروی انسانی ندارد. کرکره اتوماتیک مناسب برای پارکینگ مسکونی، مراکز اداری وتجاری، سوله ها، مراکز صنعتی و حفاظ پنجره ها می باشد. مزیت اصلی کرکره اتوماتیک (درب اتوماتیک کرکره ای) فراهم کردن آسایش و راحتی کاربران است. ادامه مطلب درب اتوماتیک کرکره ای درب صنعتی سکشنال نحوه عملکرد درب صنعتی سکشنال به این صورت است که با به کار افتادن موتور ، شفتِ متصل به فنرها شروع به حرکت می کند و پنل ها را به کمک فنرها داخل ریل به حرکت در می آورد. باز شوی درب صنعتی سکشنال با توجه به موقعبت ورودی و بنا به درخواست متغییر می باشد. ادامه مطلب درب صنعتی سکشنال درب اتوماتیک شرکت ایمن رهرو ارائه دهنده ی برترین محصولات درب اتواماتیک با گارانتی و خدمات پس از فروش تولید کننده انواع تیغه ها تیغه های فوم دار با جنس آلومینیوم و گالوانیزه ، تیغه های رول گیتر ، تیغه های پلی کربنات درب سکشنال شرکت ایمن رهرو وارد کننده ی درب روز اروپا (درب های سکشنال) با پنلهای آلمانی ،ایتالیایی و ترک با گارانتی و خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش اگر از خرابی های مدام درب پارکینگ ، مغازه یا محل کارتان خسته شده اید با خرید پکیج های خدمات پس از فروش ما می توانید خیالی آسوده داشته باشید . آخرین محصولات خدمات پس از فروش درباره ما مقایسه محصولات ویدئو راهنمای تشخیص ایراد دربهای اتوماتیک در اینجا شرکت ایمن رهرو چند راهکار ساده و کارامد را برای تشخیص مشکلات احتمالی دربهای اتوماتیک با شما در میان خواهد گذاشت. ایراد احتمالی اول : جکها حرکتی نداشته و نه باز و نه بسته می شوند. راهکار : در این موارد چند احتمال وجود دارد : 1- جکها خلاص می باشند و باید آنها را از خلاصی خارج کنید . 2- ممکن است برق دستگاه قطع باشد و در این صورت چراغ های چشمی را کنترل و پس از اطمینان حاصل، فیوزهای برق ساختمان را بررسی کنید. 3- ممکن است تنها ریموت کنترل شما خراب باشد و با ریموت کنترل دیگر آنرا تست کنید . 4- در صورت اینکه با هیچکدام از راهکارهای بالا، جکها به کار نیفتادند با واحد سرویس و خدمات ایمن رهرو تماس بگیرید. ایراد احتمالی دوم : یکی از دربها حرکت نمی کند . راهکار : در این موارد چند احتمال وجود دارد : 1- ممکن است جک خلاص باشد و جک را باید از خلاصی خارج نمایید . 2- تنظیم ریموت به هم خورده و تنها فرمان حرکت یکی از دربها را به جک می دهد. 3- در صورت اینکه با هیچکدام از راهکارهای بالا درها به کار نیفتادند با واحد سرویس و خدمات ایمن رهرو تماس بگیرید. ادامه مطلب آخرین محصولات بررسی اجمالی محصولات تولید کرکره برقی با رنگ الکترواستاتیک لوازم جانبی کرکره برقی انواع درب اتوماتیک شیشه ای موتور کرکره برقی کرکره برقی غضروفدار تفاوت راهبند هیدرولیکی و مکانیکی کرکره برقی پانچ شده انواع تیغه های کرکره برقی درب اتوماتیک شیشه ای لولایی (Automatic Swing Doors) عضویت درخبرنامه ما با عضویت در خبرنامه از اخبار شرکت مطلع شوید. شرکت درباره ما درب اتوماتیک راهبند خدمات پس از فروش تماس با ما محصولات درب اتوماتیک ریلی درب اتوماتیک لولایی درب اتوماتیک سکشنال انواع تیغه های درب اتوماتیک جک های پارکینگی راهبند کرکره پنجره ای رول گیتر کرکره اتوماتیک کرکره پلی کربنات خانه پنل کاربری! تعرفه ها برای خریداران برای فروشندگان جویشگر ▼ menu دسته‌بندی‌ها کامپیوتر و ابزار دیجیتال الکتریک و الکترونیک, مکاترونیک عمران و ساختمان اتومبیل و موتور سیکلت وسایل آموزشی و اسباب‌بازی بازرگانی، واردات و صادرات چاپ، تبلیغات و بسته‌بندی تجهیزات اداری/دانشگاهی تجهیزات و لوازم خانگی سلامت و پزشکی مبلمان و دکوراسیون داخلی حمل و نقل و گردشگری صنایع شیمیائی غذا و نوشیدنی کشاورزی لباس و منسوجات صنعت خدمات معدن و متالورژی ورزش و سرگرمی هنری، فرهنگی و صنایع دستی صفحه اصلی محصولات و خدمات صنعت ماشین سازی کرکره برقی ( تولید کننده دربهای کرکره ای اتوماتیک ) کرکره برقی ( تولید کننده دربهای کرکره ای اتوماتیک ) کرکره برقی ( تولید کننده دربهای کرکره ای اتوماتیک ) شرکت تکنو درب اراک مشاهده: ۱۸۳ بروزرسانی: شنبه ۰۷ آذر ۹۴ انقضا: ۱۳۹۶/۹/۶ صنایع تولیدی تکنو درب به منظور تولید فرآورده های آلومینیومی در اراک ، شهرک صنعتی خیرآباد ، در فضایی به مساحت 5000 متر مربع تاسیس گردیده و هم اکنون در دو بخش مجزای تولید اکستروژن و رنگ در حال فعالیت بوده و با برخورداری از نیروی انسانی مجرب و تجهیزات منحصربفرد تولیدی آماده خدمت رسانی به مشتریان گرامی خود می باشد .


 

 کوشش رادیاتور با بهره گیری از ماشین آلات تمام اتوماتیک بعنوان مدرن ترین تولید کننده رادیاتور خودرو در کشور اولین تولید کننده ای بود که با تولید لوله های آلومینیومی در کنار تولید رادیاتور مسی و برنجی رادیاتورهای آلومینیومی را نیز به بازار عرضه کرد . تلاشهای ارزشمند شرکت تولیدی کوشش رادیاتور درصنعت تولید رادیاتور خودرو این شرکت در زمینی به وسعت 55000 متر مربع و فضای سر پوشیده ای به وسعت 30000 متر مربع برای بیش از 400 پرسنل بصورت مستقیم ایجاد اشتغال نموده که طی سالهای اخیر با سرمایه گذاری بسیار ،ضمن توسعه کارخانه به کسب افتخارات متعدد از جمله واحد نمونه، صادرکننده نمونه و توزیع کننده برتر محصولات در کشورنایل گردیده است در حال حاضر عدم تحقق وعده ارائه تسهیلات مورد نیاز به بزرگترین مانع پیش روی این شرکت تبدیل شده است . در خاتمه پونکی خواستار تحقق وعده ها در خصوص حمایت از تولید کنندگان، از جمله استفاده از تسهیلات طرح آمایش و یا هر نوع تسهیلات دیگر برای حل مشکلات مالی شرکت گردید. تلاشهای ارزشمند شرکت تولیدی کوشش رادیاتور درصنعت تولید رادیاتور خودرورادیاتور اکوپایونیر آنیت رادیاتور اکوپایونیر آنیت شاهکار مهندسی رادیاتور نیو اکونومیک آنیت رادیاتور نیو اکونومیک آنیت گرمایشی شگفت انگیز، قیمتی رقابتی همه محصولات ویژگی محصولات آنیت تکنولوژی دو لایه شرکت آنیت مبتکر و تنها تولید کننده رادیاتور دوجداره می باشد این تکنولوژی از تولید هیدروژن در رادیاتور جلوگیری کرده و از ایجاد رسوب ممانعت می کند و سازگاری کامل را با تمامی سیتم های گرماشی ممکن می سازد و رادیاتور را از هرگونه خوردگی و پوسیدگی مصون می سازد. در کل تکنولوژی دوجداره کیفیت مطلوب را برای سیستم گرمایشی به عمل می آورد. تنوع دوست داشتنی شرکت آنیت تنها شرکت تولید رادیاتور در ایران می باشد که تنوع بسیار بالایی در تولید انبوه دارد این تنوع شامل قیمت، طرح ، سایز و ظرفیت حرارتی می باشد که نیاز تمامی مشتری ها را برآورده می سازد و به آن ها امکان می دهد تا نیاز های خود را به هر شکل و نوع ممکن بر آورده سازند. رادیاتور های ضد خوردگی برای مناطق با آب نامناسب رادیاتور مدرن و دکوراتیو رادیاتور پره استفاده از بوشن و اتصالات CNC در رادیاتور های اکستروژنی اگر از اتصالات CNC و رزوه در کلکتور استفاده نگردد نمی توان اطمینان داشت که این رادیاتور بدون نشتی و سال های متوالی کار کند ؛ شرکت آنیت از چندین روش خاص و ابتکاری و ترکیبی برای آب بندی رادیاتور های خود استفاده می کند که یکی از این روش ها ایجاد رزوه در محل اتصالات کلکتور می باشد که هیچ شرکتی بعد از آنیت با توجه به هزینه بر بودن این پروسه از این روش استفاده نمی کنند که می توان یکی از دلایل مهم نشتی رادیاتور های مشابه را دانست. طراحی زیبا آنیت اعتقاد دارد هیچ سیستم گرمایشی نمی تواند جایگزین کامل رادیاتور باشد. حس خوب تکیه دادن به رادیاتور گرم در فصل زمستان سرعت بالا در گرم شدن محیط هزینه کم در نصب و استفاده کارکرد بی صدا این مزایا باعث شده هنوز هم رادیاتور محبوب ترین سیستم گرمایشی بازار محسوب گردد و آنیت با طراحی های زیبا و مدرن این محبوبیت را دوچندان کرده است. تکنولوژی اکستروژن این تکنولوژی به ما امکان می دهد تا آلومینیوم 6063 با خلوص بالای 99/95 درصد در تولید رادیاتور استفاده کنیم که چون خلوص این نوع آلومینیوم بالا می باشد می توان از ضریب انتقال حرارت بالا بهره مند شد. این شرکت آلومینیوم تولید شده بعد از پروسه اکستروژن را بر خلاف شرکت های دیگر به عملیات حرارتی خاص سختی آن را تا ۱۲-۱۴ راکول می رساند تا محصول تولید شده در زمان استفاده در سالهای متوالی در اثر گرم وسرد شدن شکل و استقامت اولیه خود را در محل اتصالات حفظ کند. خلاقیت و نوآوری شرکت آنیت خلاق ترین و نو آور ترین تولید کنند رادیاتور در ایران می‌باشد که با تکیه بر توانمندی استودیو آنیت اسمارت-دیزاین که تیمی خلاق مبتکر و دانشمند و نو آور را در بر دارد‌ محصولات خود را طراحی ، تست و ثبت می‌کند و بد از طی‌ تمامی‌ مراحل نمونه سازی اقدام به تولید انبوه آن می نماید - شایان ذکر است تمامی‌ ماشین آلات این شرکت توسط خود این شرکت به تولید رسیده اند و این شرکت افتخار دارد که هیچ وقت محصولات دیگران را کپی‌ نمیکند اما محصولی ارائه میدهد که دیگران از آن کپی‌ میکنند اخبار آنیت آنیت تولید کننده رادیاتور با بالاترین گرید انرژی در ایران آنیت تولید کننده رادیاتور با بالاترین گرید انرژی در ایران شرکت آنیت صنعت کلان ، موفق به دریافت بالاترین گرید انرژی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای تولید رادیاتوهای آلومینیومی گردیده است ادامه مطلب طراحی و تولید اولین رادیاتور با تکنولوژی دمای یکنواخت در ایران طراحی و تولید اولین رادیاتور با تکنولوژی دمای یکنواخت در ایران اولین رادیاتور با گرمایش یکنواخت در ایران توسط شرکت آنیت طراحی و بعد از نمونه سازی و تست های مکرر روانه بازار شد. طبق اعلام مدیریت مهندسی این شرکت مشکل عدم یکنواختی گرما در رادیاتورها که منجر به سرد بودن تعدادی از پره ها و یا تفاوت دمای فاحش پره ها با یکدیگر می شد بر طرف گردید. ادامه مطلب رادیاتورهای آنیت در کلاس جهانی تمامی محصولات شرکت آنیت زیر نظر نماینده ویژه سازمان جهانی انرژی در ایران و با نظارت مهندسان مجرب با سابقه کار در شرکت های اروپایی و تحت لیسانس شرکت i2t design انگلستان و تفکر نو ایران تولید و با کنترل کیفی دقیق عرضه می گردد شرکت آنیت تولید کننده رادیاتور آلومینیومی دو جداره ، ضد رسوب و خوردگی در ایراParsTradeShow راهنمای استفاده از صفحه نخست فهرست شرکتها نمایشگاهها نگارخانه ها اخبار درباره ما ورود اعضا ثبت نام فهرست گروههای صنعتی > خودرو > قطعات خودرو > رادیاتور و قطعات : 21 شرکت, 0 محصول فقط در گروه انتخاب شده نمایش مورد در هر صفحه [آرمكو] آرمکو [شركت تجاری] زمینه فعالیت : تولید انواع رادیاتور - بخاری و کندانسور خودرو [تهران] [الكترو صنام] الکترو صنام [شركت تجاری] زمینه فعالیت : مجموعه شیشه بالابر برقی پژو و پراید - الکترو موتور فن رادیاتور پراید - الکتروموتور فن بخاری پراید - مجموعه پمپ شیشه شوی پژو و پراید - دنده کیلومتر شماره پراید [تهران] [پارس صنعت] پارس صنعت [تولید کننده] زمینه فعالیت : پرس دستگاه های صنعتی قطعه ساز خودرو موتور سیکلت شیر آلات پرس هیدرولیک پرس دنده ای [تهران] [پیشرو رادیاتور] پیشرو رادیاتور [شركت تجاری] زمینه فعالیت : انواع رادیاتور خودرو [ساوه] [تبرید كاران] تبرید کاران [شركت تجاری] زمینه فعالیت : انواع رادیاتورهای روغن و هوا آلومینیومی ( اویل کولر - اینتر کولر ) [تهران] [تولیدی كوشش رادیاتور] تولیدی کوشش رادیاتور [تولید کننده] زمینه فعالیت : انواع رادیاتور خودروهای سبک و سنگین و رادیاتورهای آلومینیومی [تهران] [رادیاتور ایران] رادیاتور ایران [شركت تجاری] زمینه فعالیت : طراحی و تولید انواع رادیاتور و مبدلهای حرارتی نیروگاهی و صنایع نفت - گاز و پتروشیمی - انواع رادیاتورهای مسی ، برنجی و آلومینیومی خودرو [تهران] [رادیاتور ایران] رادیاتور ایران [شركت تجاری] زمینه فعالیت : [تهران] [رادیاتور هادیكا] رادیاتور هادیکا [شركت تجاری] زمینه فعالیت : تولید انواع رادیاتور خودروهای سبک و سنگین - رادیاتورموتورهای احتراق داخلی و انواع ژنراتورها و بخاری ها [تهران] [سازه بابل] سازه بابل [شركت تجاری] زمینه فعالیت : الکترو موتور فن رادیاتور [بابل] [سازه یدك رویش] سازه یدک رویش [شركت تجاری] زمینه فعالیت : درب رادیاتور کلیه خودروهای سبک و سنگین - درب باک - قطعات fe


 

 رادیاتور پانلی (پنلی) نسل سوم رادیاتور که به رادیاتور پنلی شناخته شده است نوع توسعه یافته و پیشرفته تر نسل اول رادیاتور های فولادی می باشد با این تفاوت که معایب نسل اول را ندارد از مزایای این نسل از رادیاتور می توان به آسانی نظافت و تمیز کردن آنها ،زیبایی و شکیل بودن آنها ،وزن کم ، بازدهی گرمایی بیشتر نسبت به رادیاتور های نسل قبل به خاطر استفاده از کنوکتور ،بازده گرمایی حدود ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ کالری با حجم آبگیری حدود ۵ لیتر آب و سازگاری کامل با پکیج به خاطر جنس فولادی آن و کمترین میزان آب در گردش سیستم پکیج دیواری نام برد. رادیاتور قرنیزی رادیاتور قرنیزی همانگونه که از اسمش پیداست قرنیزی است که همانند رادیاتورهای معمولی توانایی انتقال حرارت و گرمایش را دارد. در این سیستم یک پوسته از جنس آلیاژ آلومینیومی با فرم و شکلی همانند قرنیزی زیبا و با تنوع رنگی بسیار گسترده، جایگزین قرنیزهای مرسوم می‌شود و بدین سبب فضای پشت این پوسته امکان جاسازی رادیاتورهای طولی را فراهم می‌سازد و نهایتا قرنیز تبدیل به سیستم گرمایشی می‌ شود. از ویژگیهای رادیاتورهای قرنیزی یکنواختی دما، صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش سرعت انتقال حرارت، عدم اشغال فضا و همخوانی با دکوراسیون داخلی و سادگی در تعمیر و نگهداری میباشد. رادیاتور شیشه ای امروزه هم‌خوانی دكوراسیون داخلی و سیستم‌های تاسیساتی از اهمیت زیادی برخوردار است. كمبود فضا در خانه‌ها و محدودیت‌هایی كه سیستم‌های توزیع گرمایش برای چیدمان در منازل ما ایجاد می‌كنند از نگرانی‌های همیشگی بانوان است. رادیاتورهای شیشه‌ای همانند یك قاب عكس از تصویری زیبا، به انتخاب یا سفارش مشتری در ساختمان نصب شده و علاوه بر این‌كه جزئی از دكوراسیون داخلی ساختمان هستند، گرمایش مطبوعی را به ارمغان می‌آورند. رادیاتورهای شیشه‌ای توانسته‌اند تلفیق مناسبی از گرمایش و زیبایی را به ارمغان آورند. رادیاتورهای شیشه‌ای با طرح‌های بسیار متنوع برای هر نوع سلیقه طراحی و به بازار عرضه شده است. رادیاتورهای شیشه‌ای برای گرم كردن فضا به آب‌گرم نیاز دارند كه از دیگ، پكیج یا هر منبع گرمایشی دیگر می‌تواند تامین شود. به منظور استفاده بهینه از فضای داخل خانه، استفاده از رادیاتورهای شیشه‌ای به عنوان راهكاری مناسب از طرف طراحان داخلی توصیه می‌شود. رادیاتور دکورال - دکوراتیو تکنولوژی های نوین ساخت و تولید موجب شده است که محصولاتی با ظرافت بالاتر و طرح ها و رنگ های متنوع تر وارد بازار شود و به طبع آن علاقه مندی، اشتیاق و توجه جامعه به امر دکوراسیون داخلی افزایش یابد. فرم، اندازه و رنگ محدود در سیستمهای گرمایشی متداول، همیشه معضلی برای طراحان دکوراسیون داخلی بوده است و با تمام تلاشی که برای جاسازی و مخفی نمودن آنها انجام میدهند در بسیاری موارد تاثیر منفی بر طراحی داخلی خواهند داشت. در این راستا محصولی تحت عنوان رادیاتورهای دکورال و دکوراتیو به بازار ارائه شده است که تا حدود بسیار زیادی توانسته است دست طراحان را باز نماید. این سیستم گرمایشی محصولی مدرن و زیبا می‌باشد که می توان آن را در هر طرح دلخواهی و متناسب با شرایط فضا در اختیار داشت. جستارهای وابسته کنوکتور فن کویل یونیت هیتر منابع مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Radiator_(heating)»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Radiator»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد. رده‌ها: اختراعات روسیهتهویه مطبوعحرارتقطعات وسایل نقلیهلوله‌کشیوسایل خانگی منوی ناوبری ورود ایجاد حساب کاربری مشارکت‌ها بحث به سامانه وارد نشده‌اید بحث مقاله جستجو نمایش تاریخچه ویرایش خواندن صفحهٔ اصلی رویدادهای کنونی مقالهٔ تصادفی کمک مالی همکاری تغییرات اخیر ویکی‌نویس شوید! راهنما تماس با ویکی‌پدیا نسخه‌برداری ایجاد کتاب دریافت به‌صورت PDF نسخهٔ قابل چاپ در دیگر پروژه‌ها ویکی‌انبار ابزارها پیوندها به این صفحه تغییرات مرتبط بارگذاری پرونده صفحه‌های ویژه پیوند پایدار اطلاعات صفحه آیتم ویکی‌داده یادکرد پیوند این مقاله به زبان‌های دیگر العربیة E۶:۳۹ ویرایش شده‌است. همهٔ نوشته‌ها تحت مجوز Creative Commons Attribution/Share-Alike در دسترس است؛ برای جزئیات بیشتر شرایط استفاده را بخوانید. ویکی‌پدیا® علامتی تجاری متعلق به سازمان غیرانتفاعی بنیاد ویکی‌مدیا است. سیاست محرمانگی دربارهٔ ویکی‌پدیا تکذیب‌نامه‌ها توسعه‌دهندگان اظهارنامهٔ کوکی نمای تلفن همراه Wikimedia Foundation Powered by MediaWiki روزنامه دنیای اروزنامه امروز آرشیو آگهی اشتراک درباره آخر هفته آیین نامه اخلاق حرفه ای خبر صنعت، معدن و بازرگانی دنیا مسکن و عمران بورس آینده نگر بازار بانک و بیمه خودرو بازار دیجیتال باشگاه اقتصاددانان بیشتر rss / خانه / بیشتر / تلاشهای ارزشمند شرکت تولیدی کوشش رادیاتور درصنعت تولید رادیاتور خودرو مهدی پونکی کارآفرین بزرگ کشور ، به صنعت رادیاتور خودرو اعتبار جهانی بخشید تلاشهای ارزشمند شرکت تولیدی کوشش رادیاتور درصنعت تولید رادیاتور خودرو شرکت کوشش رادیاتور بزرگترین تولید کننده رادیاتور خودرو در کشور و خاورمیانه انتظار دارد در سال حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی از تسهیلات بانکی در جهت توسعه تولید و صادرات بهره مند شود. شرکت کوشش رادیاتور بزرگترین تولید کننده رادیاتور خودرو در کشور و خاورمیانه انتظار دارد در سال حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی از تسهیلات بانکی در جهت توسعه تولید و صادرات بهره مند شود. مهدی پونکی ، مدیر عامل شرکت کوشش رادیاتور که با بهره مندی از 50 سال تجربه خود پرچم افتخار تولید ایرانی را در 33 کشور در 4 قاره جهان برافراشته است ، می گوید: بدهیهای جاری و کوتاه مدت شرکت که قرار بود با اجرای طرح آمایش و ارائه تسهیلات مرتفع شود تاکنون محقق نگردیده که عدم تحقق این امر موجب ایجاد مشکلات فراوان برای این شرکت شده است. تلاشهای ارزشمند شرکت تولیدی کوشش رادیاتور درصنعت تولید رادیاتور خودرو به اعتقاد بسیاری از کارآفرینان ازجمله مهدی پونکی که در بازارهای جهانی با رقبای قدرتمند خود دست و پنجه نرم می کنند باید شرایط رقابت عادلانه باشد در غیر اینصورت آنها نمی توانند با بهره های سنگین بانکی با رقبای خارجی که از تسهیلات بانکی با بهره‌های نزدیک به صفر استفاده می کنند، رقابت کنند.


 

 تولید نوشیدنی میوه­ای از آب پنیر ارزان­ترین راه آماده­سازی یك نوشیدنی بر پایه آب پنیر، جمع آوری آب پنیر از وت تهیه­ی پنیر، پاستوریزاسیون، برطرف كردن بوی بد در صورت تمایل، افزودن طعم و بسته­بندی می­باشد(متور و شاهانی 1979). گراف (1898) فرایند ساده­ای را طراحی كرد كه در آن آب پنیر حرارت داده شده، هواگیری شده و با دی­اكسید كربن و فرمالدهید تحت فشار پر می­شد. جولیز وهمکاران (1913) تهیه­ی یك نوشیدنی سالم و مغذی را از آب پنیر توصیف كرد. آب پنیر توسط زغال رنگ زدایی و بو زدایی شده و در مرحله بعد اسید، نمك و CO2 جهت تولید آشامیدنی نهایی افزوده شد. وی دریافت که طعم آب پنیر بویژه آب پنیر اسیدی، بیشتر با طعم­های مركبات، مخصوصاً پرتقال سازگار است. بعدها کاستواسکایا (1969) با اضافه كردن شربت شكر پاستوریزه و آب هویج به آب پنیر پروتئین زدایی شده محصولی به نام Detskii تهیه كرد. محصول سپس پاستوریزه و بسته­بندی گردید. مقدار ماده­ی جامد کل آن حداقل 20 درصد، شكر آن 15 درصد و اسیدیته حداكثر 125/ 28 درجه­ی دورنیك بود. کوزمینا (1966) دو نوشیدنی با طعم متفاوت از آب پنیر تولید کرد. اولی تركیبی با طعم لیمو و پرتقال و دیگری حاوی 25 درصد آب گوجه فرنگی، نمك و اسید سیتریك بود. هر دو به حد زیاد اسیدی شده و 3/0 درصد وزنی دی اكسید كربن داشتند كه قادر به نگهداری به مدت 7-5 روز در 20 درجه­ی سانتی­گراد بودند. با پیشرفت در صنعت تولید نوشابه از آب پنیر، در دانشگاه آریزونا، 40-25 درصد از آب پنیر را با آب انگور و 20-7 درصد از آب میوه­ها تركیب كرد. تركیبی از آب پنیر-آب انگور-هلو، نمره­ی میانگین 9/5 را در مقیاس هدونیك 1 تا 7 دریافت كرد (هولسینگر و همکاران 1974). محصولی كه در دانشگاه ایالت میشیگان مورد بررسی قرار گرفت به عنوان وعده­ی غذایی برای صبحانه در نظر گرفته شد كه حاصل تركیب آب پنیر شیرین یا اسیدی به همراه آب پرتقال بود. یك حجم از كنسانتره آب پرتقال تازه با چهار حجم از آب پنیر بوگیری شده مخلوط و بسته­بندی شد. محصول حاصل دارای 1-7/. درصد پروتئین بود. همچنین نوشابه می­توانست گازدار شده و به عنوان یك نوشیدنی شیرین مغذی مورد استفاده قرار گیرد (هولسینگر و همکاران 1974). به دنبال موفقیت نوشیدنی­های بدون الكل نظیر Rivella (محصولی از آب پنیر در اروپا)، در امریكا تلاش­هایی در جهت تولید نوشابه­ با طعم میوه، كربناته، الكلی و با پروتئین بالا آغاز گردید. در سال 1971 نوشابه كربناته با طعم پرتقال تولید و در فروشگاه­های برزیل توزیع شد. این محصول حاوی 5/1 درصد پروتئین آب پنیر بود كه توسط اسمز معكوس از آب پنیر حاصل شده بود. زمانی آب پنیر می­توانست در تولید نوشابه با طعم میوه مورد استفاده قرار گیرد كه در اسیدیته بالا منعقد نشود (متور و شاهانی 1979). در جهت تولید طعم­های جدیدتر، نوشیدنی­های حاوی 90-60 درصد آب پنیر و 10 درصد پوره­ی توت فرنگی با 20 درصد پوره­ی هلوی طبیعی امتیاز قابل قبولی را توسط ارزیاب­ها دریافت كرد. بیشترین امتیاز به نوشیدنی آب پنیر اسیدی با طعم آب پرتقال كه با اسید سیتریك اسیدی شده، داده شد (هولسینگر و همکاران 1974). در سال 1974، یك نوشیدنی بر پایه آب پنیر چدار در دانشگاه ایالت میسی سیپی فرموله شد. این محصول با مخلوط كردن آب پنیر، شكر، كنسانتره پرتقال، اسید سیتریك و دیگر افزودنی­ها جهت تولید محصول با 8/3 =pH و ماده­ی خشك 5/16 درصد در نوشابه نهایی و دوره­ی ماندگاری حداقل 15 روز در 5، 10 یا 22 درجه­ی سانتی گراد تهیه شد . 956 مصرف كننده از تمامی گروه­های سنی نوشیدنی را امتحان كردند كه 5/76 درصد از آن­ها نوشابه را قابل قبول دانستند (هولسینگر و همکاران 1974). به دنبال آن، هولسینگر و همکاران (1974) یك نوشیدنی جدید بر پایه­ی آب پنیر كه freshi نامیده می­شود را مورد بررسی قرار دادند. این فراورده محتوی بیشتر از 50 درصد آب پنیر خالص بود. شكر ، آب، آب پرتقال طبیعی، لیمو و آب انگور نیز اضافه گردید. مخلوط آب پنیر در 90 درجه سانتی­گراد گرم و در شرایط اسپتیك در تتراپك­های 250 میلی لیتری بسته­بندی شد . دوره­ی نگهداری شش ماه بدون یخچال گذاری تعیین گردید. با گذشت زمان پودر آب پنیر جایگزین آب پنیر شد. کاسی­کوسکی(1987) نشان داد كه یك نوشیدنی قابل قبول می­تواند با تركیب بیش از 6 درصد پودر آب پنیر اسیدی در آب پرتقال منجمد بازسازی شده حاصل شود. پودر آب پنیر اسیدی با سهم 6 درصد یك مزه­ی كاملاً مشخص شور دارد. زمانی كه مقدار آن تا 4 درصد كاهش داده شد، ارزیاب­ها مزه­ی محصول را عالی تشخیص دادند. مخلوط بسته­بندی و در 25- درجه­ی سانتی گراد منجمد ­گردید. پس از یك ماه نگهداری، نوشیدنی بازسازی شده خصوصیات تازگی محصول اول را دارا بود. در مقدار 6 درصد از آب پنیر رنگ این نوشابه­های مغذی قابل قبول بود. تفاوت رنگ در نوشابه­های حاصل از آب پرتقال، لیمو، آناناس و انگور در سطح 4 درصد از پودر آب پنیر بسیار كم بوده یا اصلاً وجود نداشت. در حدود 6 درصد از پودر آب پنیر، نوشابه­ی حاصل دارای رنگ زرشكی-ارغوانی در مقایسه با رنگ قرمز تیره كنسانتره آب انگور بازسازی شده بود. نوشابه­ی حاصل از آب پرتقال دارای شیرینی کمی بود. کاسی­کووسکی (1987) در بررسی دیگری دریافت كه آب پنیر خروجی از وت باید جهت محافظت از شكل­گیری سرشیر، چربی­گیری شده و جهت جلوگیری از تشكیل اسید لاكتیك اضافی و رشد میكروارگانیسم­های آلوده كننده پاستوریزه شود. در این تحقیق همچنین یك پودر تجاری جهت استفاده­ی معمول به عنوان یك نوشابه­ی بازسازی شده، طراحی شد كه طعم خوبی داشته و دارای اجزای زیر بود: شكر، آب پنیری كه لاکتوز و مواد معدنی آن کاهش داده شده است، اسید سیتریك، كلسیم مونوبازیك، فسفات، لسیتین، دكسترین، سدیم كلرید، ویتامین C، طعم­های مصنوعی و ویتامین­های مناسب. پودر آب پنیر اسیدی بسیار سازگار با یك نوشابه­ی اسیدی می­باشد و احتمالاً تركیب پودر آب پنیر اسیدی كه مواد معدنی آن گرفته شده است با آب میوه ممكن است مشكلاتی ایجاد كند. متور و شاهانی (1979) تحقیقاتی انجام دادند كه در آن لاكتوز آب پنیر افزوده شده به غذاها، به عنوان یك حامل طعم و رنگ و افزایش دهنده­ی احساس دهانی عمل می­كرد. پودر آب پنیر جامد به همراه مقدار جزئی از ژلاتین به عنوان یك تركیب جدید عمل كرده كه می­توانست به اندازه­ی دو برابر وزن خود روغن، چربی و طعم را نگه دارد. این خصوصیات بویژه می­تواند در تولید محصولات غیر آبكی بكار ­رود. راوست (2003) تركیبات تشكیل دهنده­ی آب پنیر و موارد استفاده­ی آن را مورد بررسی قرار داد. وی در بررسی انجام شده دریافت كه کاربرد آب پنیر در محصولات دیگر باعث افزایش ارزش تغذیه­ای آن می­شود. ساده­ترین راه در كاربرد آب پنیر، پاستوریزاسیون و مخلوط كردن آب پنیر با میوه­هایی نظیر انبه، پرتقال خونی و … می­باشد. جهت جلوگیری از ترسیب پروتئین­ها، پكتین و دیگر تركیبات فعال سطحی استفاده گردید. همچنین شكر و دیگر شیرین كننده­های مصنوعی نیز بكار گرفته ­شد. این نوشابه در اروپا به عنوان یك نوشیدنی سالم، كم چرب، زندگی بخش و انرژی­زا با قیمتی حتی گران­تر از شیر بفروش ­رسید. در بررسی خصوصیات آب پنیر به عنوان یك محصول فرعی حاصل از تولید پنیر، بوکلر و همکاران (2005) حساسیت آب پنیر در برابر گرما را یك خصوصیت اساسی پروتئین­های آب پنیر در صنعت فرایند آب پنیر و تهیه­ی نوشابه از آب پنیر دانست. این پروتئین در طول فرایند حرارتی بسته به شدت حرارت اعمال شده، دناتوره شده و یك انعقاد پروتئین در تولید نوشابه­ی تیمار شده با حرارت ایجاد می­شود. پكتین اثر مثبت روی مقاومت گرمایی پروتئین­های آب پنیر دارد. محبی و نجفی (2004) بهینه سازی شرایط تولید، ماندگاری و كیفیت نوشیدنی‌ میوه ای آب پنیر را مورد بررسی قرار دادند كه با استفاده از سه نوع كنسانتره (پرتقال- آلبالو – انگور) در سه سطح (3 و 4 و 5٪) و 3 غلظت شكر (5 و 10 و 15٪) 27 نوع نوشیدنی تهیه شد. برمبنای نتایج حاصل از این پژوهش شرایط بهینه در تولید نوشیدنی پرتقالی آب پنیر با استفاده از 3% كنسانتره پرتقال، 10% شكر و با زمان ماندگاری حداقل 3 ماه در دمای یخچال و 6 هفته در دمای محیط و كیفیت حسی و میكروبی قابل قبول به دست آمد. عبدالملکی و همکاران (2004) امكان استفاده از آب پنیر در تولید نوشابه با استفاده از تخمیر آن بوسیله­ی میكروفلور كفیر را مورد بررسی قرار داد كه در آن از نسبت­های مختلفی از مایه­ی کشت میکروبی استفاده کرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که اسانس نعناع از نظر رنگ، طعم و بو بهترین اسانس است و نمونه­های حاصل از تلقیح باکتری­های لاکتیک و استو باکتر به میزان 3٪ و مخمرها به میزان 2٪


 

 کارخانه قند مرودشت کارخانه قند یاسوج کارخانه قند قهستان کارخانه قند چهارمحال کارخانه قند لرستان کارخانه قند شاهرود کارخانه قند اصفهان کارخانه قند آبکوه کارخانه قند تربت حیدریه کارخانه قند شیرین کارخانه قند قزوین کارخانه قند چناران کارخانه قند فریمان کارخانه قند همدان کارخانه قند بردسیر کارخانه قند پارس کارخانه قند خوی کارخانه قند ممسنی کارخانه قند تربت جام کارخانه قند اهواز کارخانه قند فسا کارخانه قند میاندوآب کارخانه قند اسلام آباد کارخانه قند بیستون کارخانه قند مغان کارخانه قند جوین کارخانه قند دزفول کارخانه قند اقلید کارخانه قند شیروان کارخانه قند ارومیه کارخانه قند نیشابور کارخانه قند نقش جهان کارخانه قند پیرانشهر کارخانه قند نقده کارخانه قند شازند شرکت کشت و صنعت دهخدا تصفیه شکر خام و قند کله میبد شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان تصفیه شکر خام و قند کله پختی بلالی نمایش بیشتر تلگرام لینکهای مرتبط پایگاه خبری کشاورز نیوز تحولات نرخ شکر جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران سندیکای کارخانجات قند پایگاه خبری،تحلیلی صنعت نیشکر شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند لینک های مفید سایت بورس کالای ایران وزارت جهاد کشاورزی صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پورتال سازمان ملی استاندارد سایت وزارت صنعت و معدن لینک سایت های کارخانجات قند شرکت کشت و صنعت جوین شرکت قند ثابت فریمان شرکت سهامی عام قند لرستان شرکت سهامی عام شیرین خراسان شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر شرکت قند پانیذ فام شرکت قند اصفهان شرکت قند نقش جهان شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شرکت کشت و صنعت امام خمینی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی شرکت کشت وصنعت دهخدا شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی شرکت کشت و صنعت کارون شرکت سهامی قند نیشابور شرکت فرآورده های غذایی و قند چهار محال شرکت تولیدی قند وشکر شیروان شرکت تولیدی قند و شکر مرودشت کارخانه قند شاهرود با برند شکر پیشخوان پیشخوان سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ آرمان امروز آفتاب یزد ابرار ابرار اقتصادی ابتکار اعتماد افکار اطلاعات ایران بهار تجارت تعادل تفاهم جهان صنعت جوان جمهوری اسلامی حمایت خراسان دنیای اقتصاد دنیای حقوق رسالت روزان رویش ملت ستاره صبح سیاست روز شرق شروع شهروند صبا عصر اقتصاد عصر ایرانیان فرهیختگان فرصت امروز فناوران اطلاعات قانون قدس كسب و كار کلید کیهان گسترش صمت مردم سالاری ۱۹ دی‌ نو آوران وطن امروز وقایع اتفاقیه هدف و اقتصاد همدلی همشهری ابرار ورزشى ایران ورزشی پیروزی خبر ورزشى گل هدف پیشخوان را به سایت خود اضافه کنید. باشگاه فعالان قند و شکر درباره باشگاه بازار بزرگ بازار تهیه و تامین مایحتاج کارخانجات قند و شکر فروش شکر و زنجیره تامین شکر دعوت به همکاری فروش استویا به صورت کلی و جزیی فروش اسید سیتریک یا جوهر لیمو دپارتمانهای سایت دپارتمان ماشین آلات صنایع قند و شکر دپارتمان فنی صنایع قند و شکر دپارتمان بازرگانی صنایع قند و شکر دپارتمان کشاورزی چغندر قند،نیشکر و گیاهان قندی آمار معاملات شکر در بورس سوالات متداول در زمینه اسید سیتریک  Sصفحه خانگیمحصولراه حلپروژهدر بارهتماس دیدار تیم ما سنگ شکن چکشی hj سری سنگ شکن فکی سنگ شکن مخروطی hpc هیدرولیک رانده آهنگ موبایل گیاهی lm عمودی مخرب میلز دستگاه فرز mtw سنگ شکن فکی پلی اتیلن سنگ شکن فکی پیو طبقه بندی های مارپیچ t130x تقویت میل ultrafine سرند ارتعاشی سنگ شکن vsi5x ترک نیازهای شما لطفا به نام شما و پیام خود را پر کنید و ایمیل و / یا تلفن را فراموش نکنید اگر شما مایل به تماس شود. لطفا توجه داشته باشید که شما لازم نیست که به یک برنامه پست الکترونیکی به استفاده از این تابع. * محصولات: * مصالح: بازالت باریت بنتونیت کلسیت ذغال سنگ فلز مس دولومیت فلدسپار سنگ گچ سنگ ریزه سنگ گرانیت کوارتز سنگ ریزه سکته مغزی سنگ آهک دیگر: * ظرفیت: > آه مودی: * Email: * تلفن: پیام: سایر موارد مورد نیاز: اندازه خروجی مانند 0-10،10-15، 15-20 میلی متر برای خرد کردن و یا 75 میکرون (200 مش) برای دستگاه آسیاب و سایر موارد مورد نیاز فروشگاه ماشین آلات صنعتی نو و دست دوم – stockmachin من بابت طلبكاری دستگاه رو برداشتم و خیلی بیشتر برام در اومده دستگاه سالم و به شرط راه اندازی فروخته میشه قیمت ١٧ میلیون تومان با خریدار واقعی راه میام با ماشین... به وب سایت زشک خراسان خوش آمدید ... زیر بنای متر مربع احداث گردید و با خرید ماشین آلات داخلی و خارجی به ظرفیت ... کمپوت شامل : آلبالو ، گیلاس ، سیب ، گلابی ، هلو ، زردآلو و انواع مربا شامل : هویج ... مایونز گام در راه اعتلای صنعت ایران اسلامی نهاده و توانسته در این راه به افتخارات... جستجو در طرح های صنعتی سازمان ثبت اسناد واملاک ایران | ثبت مالکیت صنعتی. صنایع غذایی چینود | باشگاه چینود | چینود | تن ماهی | کنسرو لوبیا ... ... ستوده شفق اصفهان را در فاز اول شهرک صنعتی کوهپایه اصفهان با تولید کنسرو .... آغاز و با نصب ماشین آلات و دستگاههای پیشرفته روز دنیا نهایتاً در خرداد ماه... مربا آموزش. املاک. اتومبیل. لوازم. خدمات. بازار کار. صنعت. ارتباط. مربا. دیروز: ۱۲:۳۷ ... طراح و سازنده ماشین آلات صنایع غذایی وبسته بندی با قیمتی مناسب و صادر کننده... دستگاه تولید مربا به سامانه جامع "بازرگانی صنعتی ایران" خوش آمدید. ... توضیحات: نوع دستگاه (نام):خط تولید و بسته بندی مربا و مارمالاد تحت خلاء و .... زنی و دستگاه شیرنگ پک،اطلاعاتی در مورد قیمت ومدل انها در اختیار من قرار دهیدتا جهت تهیه این ماشین الات برای شرکت... ماشین آلات پرکن مربا ، عسل ، زیتون پروده ، ترشیجات تولید ماشین آلات صنایع غذایی فروش دستگاه های پرکن مواد غذایی شرکت صنعتی ابزار بسته بندی خراسان با ... مناسب برای رب ، مربا ، عسل و روغن تمام استیل ( نسل جدید فیلر های دو نازله ) مجهز به مخزن دپو ... با ارزانتر از قیمت دستگاه هایه خارجی. خطوط فرآوری و بسته بندی عسل و مربا جولای ... نصب ماشین آلات و تجهیزات و انجام تاسیسات کارخانه ... قیمت تمام شده به مراتب ارزان تر نسبت به بسته بندی در شیشه ... گارانتی مشخص و خدمات پس از فروش برای مجموعه های فعال در زمینه صنعت تولید، فرآوری و بسته بندی مربا و عسل... khiar shoor ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻴﺎرﺷﻮر ، ﺗﺮﺷﻲ و ﻣﺮﺑﺎ. ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ... اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻣﺮﺑﺎ ، ﺗﺮﺷﻲ و ﺧﻴﺎرﺷﻮر. ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ... ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ. (رﻳﺎل). (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل). . . . . ﻣﺴﺎﺣﺖ. ﻫﺰﻳﻨﻪ واﺣﺪ ... ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ : ﺗﻌﺪاد. ماشینهای بافندگی خانگی پیشرفته پیشرفت در صنعت ماشین آلات نساجی کشور با طراحی و تولید ماشین آلات نخ BCF و ... ها و سوپ ها و آبگوشت · انواع بستنی · انواع ترشی و شور و مربا و محصولات خانگی .. خط تولیدوبسته بندی عسل،مربا،
77 1 2 3 4 5 6 7 ...